Sökning: "välfärdsstaten"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet välfärdsstaten.

 1. 1. Välfärdsstaten, sociala rättigheter och invandrarnas maktresurser : en jämförande studie om äldre invandrare från Mellanöstern i Stockholm, London och Berlin

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Welat Songur; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Äldre invandrare; Sverige; Storbritannien; Tyskland; Välfärdsstaten; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The subject of the dissertation is formal and substantive rights. It focuses on the question of the role of different types of welfare states in the social rights of elderly immigrants and their power resources. Despite changes that have occurred during the post-war period, the situation of immigrants can nonetheless be problematic. LÄS MER

 2. 2. Medborgarskapet i välfärdsstaten : föräldrainflytande i skandinavisk grundskola

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Lindbom; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Trängsel i välfärdsstaten Expertis, politik och rumslig planering i 1960- och 1970-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Nordström; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fysisk riksplanering; land-use; knowledge production; spatial planning; co-production; regional development; 1960s; 1970s; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with knowledge production and governance of land-use. Its main focus is the development of the National Land-use Plan (fysisk riksplanering) in Sweden between 1965 and 1979. LÄS MER

 4. 4. Modern Media, Modern Audiences : Mass Media and Social Engineering in the 1930s Swedish Welfare State

  Detta är en avhandling från Stockholm : Aura Förlag

  Författare :Ylva Habel; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernitet i massmedia Välfärdsstaten i massmedia; Välfärdsstaten i reklamen Massmedia historia; Sverige; 1930-talet; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap; Visuell kultur; urbanitet; kvinnor; mediehistoria; reception; välfärdsstaten;

  Sammanfattning : The dissertation straddles the interface of mass media, social engineering and advertising in 1930s Stockholm. Its twofold objective is firstly to outline their cultural output, targeting predominantly feminine audiences. LÄS MER

 5. 5. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Johanna Ringarp; Södertörns högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Välfärdsstaten; Sverige; 1980-talet; 1990-talet; Offentliga sektorn; studier och undervisning; Utbildningspolitik; Socialdemokrati; Skolan administration och förvaltning; Kommunalisering; Swedish educational system; Welfare system; New Public Management; decentralization; municipalization; Swedish history; The Swedish Association of Local Authorities; Social Democrat; compulsory school; modern history.; teachers’ associations; teacher; de-professionalization; semi-profession; Profession;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish År 2011 är det exakt 20 år sedan lärarkåren kommunaliserades. Reformen ger fortfarande upphov till diskussioner, inte minst från liberalt håll diskuteras idag lärarprofessionens status och vilka konsekvenser kommunaliseringen har medfört. I Professionens problematik analyseras motiven bakom kommunaliseringen. LÄS MER