Sökning: "motiv"

Visar resultat 1 - 5 av 125 avhandlingar innehållade ordet motiv.

 1. 1. Anlagda bränders omfattning : motiv och påverkande faktorer

  Författare :Hans Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mordbrand;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Miljöledning I byggföretag : motiv, möjligheter och hinder

  Författare :Marjo Hyödynmaa; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Men do care! : A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  Författare :Veronika Wallroth; Sandra Torres; Elisabeth Cedersund; Henrik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Sammanfattning : In caregiving literature, it is often the female gender that has been the focus of attention, and in particular women’s unpaid labor. Studies also tend to make comparisons between men’s and women’s caregiving, using men’s caregiving experiences to show not only that women face greater burdens, but also that men’s needs can be minimized. LÄS MER

 4. 4. Frihet och fakticitet : om oordning, ordning, lydnad och frihet i Sven Delblancs roman Prästkappan. Diss. 1983

  Författare :Beata Agrell; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Delblanc Sven; Bachtin Michail; hermeneutik; litteraturhistoria 1900-tal; motiv; Ricoeur Paul; roman; Sartre J P;

  Sammanfattning : Undersökning av samspelet mellan existentiell problematik och berättarteknik i Sven Delblancs roman Prästkappan (1963) med stöd av J P Sartres fenomenologi, Paul Ricoeurs hermeneutik och Michail Bachtins litteraturteori.... LÄS MER

 5. 5. Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan

  Författare :Mirella Forsberg Ahlcrona; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; handdockan som redskap; verksamhet; motiv; interaktion; dialog; subjektivisering; mediering och kommunikativa handlingar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER