Sökning: "Gustav Linder"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Gustav Linder.

 1. 1. Esophageal- and Gastroesophageal Junctional Cancer Aspects on Staging, Treatment and Results

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gustav Linder; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Esophageal cancer; Education level; Tonometry; Lymphadenectomy; PET MRI; Kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : Esophageal- and gastroesophageal junctional (GEJ) cancer is the sixth cause of cancer-related death worldwide. Some improvements in care are attributed to nationwide disease-specific registries, preoperative staging and increased understanding of mechanisms affecting patient selection. LÄS MER

 2. 2. Carmina Svecana Latine reficta. Quorum partem secundam ... Theodor Linder ... Joh. Edv. Håkansson ... in Audit. Gustav. die XI Dec. MDCCCXLVII H. P. M. S., d. 2

  Detta är en avhandling från Upsaliae, Excudebant Regiæ Academiæ Typographi

  Författare :Theodor Linder; Uppsala universitet.; [1847]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Quæstiones Ovidianæ. Quarum specimen alterum quod est de ingenio amatorii carminis Ovidiani ... p. p. Carolus Guilielmus Linder ... et Andreas Gustavus Lundberg Vestrogothus in auditor. Gustav. pridie Idus Junias MDCCCLII. H. P. M. S., P. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis exscripsit Reg. acad. typographus

  Författare :Carl Wilhelm Linder; Uppsala universitet.; [1852]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Quæstiones Ovidianæ. Quarum specimen alterum quod est de ingenio amatorii carminis Ovidiani ... p. p. Carolus Guilielmus Linder ... et Carolus Ludovicus Hammarstedt Ostrogothi in auditor. Gustav. postridie Idus Junias MDCCCLII. H. A. M. S., P. 2

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis exscripsit Reg. acad. typographus

  Författare :Carl Wilhelm Linder; Uppsala universitet.; [1852]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Quæstiones Ovidianæ. Quarum specimen alterum quod est de ingenio amatorii carminis Ovidiani ... p. p. Carolus Guilielmus Linder ... et Samuel Axelius Könsberg Ostrogothi in auditor. Gustav. A. D. XVII Kal. Quinctil. MDCCCLII. H. A. M. S., P. 3

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis exscripsit Reg. acad. typographus

  Författare :Carl Wilhelm Linder; Uppsala universitet.; [1852]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER