Sökning: "Henrik Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Henrik Eriksson.

 1. 1. Benefits from TQM for organisational performance

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Henrik Eriksson; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : Total Quality Management (TQM) is sometimes considered as a management system in continuous change and consisting of values, methodologies and tools, the aim of which is to increase external and internal customer satisfaction with a reduced amount of resources. Whether TQM improves the performance of companies has been discussed for several years. LÄS MER

 2. 2. Organisational value of participating in quality award processes

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Henrik Eriksson; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : Total Quality Management (TQM) is sometimes considered to be a continuously evolving management system consisting of values, methodologies and tools, the aim of which is to increase external and internal customer satisfaction with a reduced amount of resources. Whether TQM improves the performance of and strengthens values within organisations has been discussed for several years. LÄS MER

 3. 3. Den diplomatiska punkten : maskulinitet som kroppsligt identitetsskapande projekt i svensk sjuksköterskeutbildning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Henrik Eriksson; Mälardalens högskola.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; vårdpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om Erik Eriksson Gyllenstierna och Westgötha-allmogens uppresning år 1502. Akademisk afhandling som med Philosophiska Facultetens samtycke under inseende af histor. litt. och archaeol. professorn Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Christian Högman af Westgötha nation. Jungbl. stip. till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen d. 15 juni 1851. p. v. t. e. m

  Detta är en avhandling från Upsala C. A. Leffler, K. Acad. boktr

  Författare :Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet.; [1851]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Afhandling om de amphibier och fiskar, som i Bibelen omtalas. Första delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Erik Henrik Eriksson af Östgötha landskap ... och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 14 nov. 1827

  Detta är en avhandling från Upsala, hos Palmblad & C

  Författare :Carl Peter Thunberg; Uppsala universitet.; [1827]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER