Sökning: "livslopp"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet livslopp.

 1. 1. Queera livslopp : Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld

  Författare :Anna Siverskog; Lars Andersson; Håkan Jönson; Annika Taghizadeh Larsson; Ingrid Lander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life course; lgbtq; sexuality; age; ageing; gender identity; transgender; materiality; livslopp; åldrande; könsidentitet; sexualitet; hbtq; ålder; trans; materialitet;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i äldre lhbtq-personers livsberättelser för att undersöka erfarenheter och betydelser av att leva och åldras som lesbisk, homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Äldre lhbtq-personer har levt och åldrats i tider där könsidentiteter och sexualiteter som går på tvärs med heteronormativiteten har varit kriminaliserade, patologiserade och många gånger framstått som avvikande. LÄS MER

 2. 2. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trust; Concepts; Sweden; Human life cycle; Young adults; Middle-aged persons; Age groups; Social capital; Tillit; Begrepp; Sverige; Livslopp; Unga vuxna; Medelålders; Åldersgrupper; Socialt kapital; Förtroende; Värderingar; Socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; trust; concepts; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; begrepp; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 3. 3. Av kärlek och plikt : Att bli familjehem till ett barnbarn, syskon eller syskonbarn

  Författare :Sofia Linderot; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; släktinghem; släktinghemsförälder; familjehem; livslopp; doing family; intervjuer; Kinship care; Foster home; Kinship carers; Upbringing by relatives; Doing family; Life Course; Interviews;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on kinship foster parents and their experiences caring for their kinship children, something that is rarely touched on in kinship care research. The primary purpose of this study is to, based on a life-course perspective and with family theoretical concepts, analyze what it might mean to take care of a family member’s child through a formal commitment such as a foster care home. LÄS MER

 4. 4. Tiden har haft sin gång : Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen

  Författare :Mirjaliisa Lukkarinen Kvist; Erik Olsson; Anna-Liisa Närvänen; Thomas Hylland-Eriksen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; Sweden Finns; minority; identity; belonging; home district; network; aging; life course; Haapajärvi; Eskilstuna; Äldrevård; Sverigefinnar; minoritet; identitet; tillhörighet; hemort; nätverk; åldrande; livslopp; Haapajärvi; Eskilstuna; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Studien handlar om identitet och tillhörighet. Dess syfte är att studera hur personer som migrerat i unga år och som har bott i det ´nya´ landet i flera årtionden identifierar sig, var de känner sig vara tillhöriga och vilka slags band de utvecklar genom åren dels till den gamla hemorten och dels till den nya hemorten. LÄS MER

 5. 5. Att åldras med långvariga alkoholproblem : hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv

  Författare :Magdalena Bergström; Katarina Andersson; Björn Blom; Philip Lalander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alcohol problems; ageing; life course; life stories; sense making; alkoholproblem; äldre; livsberättelser; meningsskapande; livslopp;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyze how late middle-aged and elderly women and men make sense of what it means to age with long-term drinking problems.I have conducted life story-inspired interviews with six women and 13 men who have alcohol problems which have been ongoing for at least 20 years. LÄS MER