Sökning: "Magnus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Magnus Nilsson.

 1. 1. A Tale of Two Clusters: Sharing Resources to Compete

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Magnus Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Proximity; Competitiveness; Firm-external resources; Cluster theory; Resource-based view;

  Sammanfattning : “The death of distance” has become the battle cry of a modern generation of managers, policy makers and scientists who embrace the new globalized economy and its promise of frictionless exchange across the world. While highly influential, this view does not, however, stand unchallenged. LÄS MER

 2. 2. Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Magnus Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; the grotesque; documentary; polyphony; Arnold Ljungdal; Ture Nerman; the new woman; D. H. Lawrence; Artur Lundkvist; Harry Martinson; primitivism; Raymond Williams; Mikhail Bakhtin; Fredric Jameson; Marxist criticism; avant-garde; social modernism; modernity; modernism; modernisation; Ivar Lo-Johansson; labour movement; socialist realism; Moa Martinson; proletarian literature; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om arbetarförfattaren Ivar Lo-Johanssons modernitet, sådan den kommer till uttryck i de sk. statarromanerna: Godnatt, jord (1933), Bara en mor (1939) och Traktorn (1943). LÄS MER

 3. 3. Etiology of gastroesophageal reflux

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science ; Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik / Dept of Medical Epidemiology and Biostatistics

  Författare :Magnus Nilsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastroesophageal reflux; esophagitis; etiology; risk factors; population-based; casecontrol study; prevalence; body mass index; hormone replacement therapy; life-style.;

  Sammanfattning : Although gastroesophageal reflux disease is among the most common disorders at all in Western populations, the etiology is largely unknown. The objective of this thesis is to increase the knowledge of the etiology of reflux disease by studying a number of potential risk factors, using population-based methods. LÄS MER

 4. 4. Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny Lindgren från Skolbagateller till Hummelhonung

  Detta är en avhandling från Växjö University Press

  Författare :Magnus Nilsson; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Torgny Lindgren; Swedish Literature; irony; hermeneutics; Kierkegaard; Böhme; Spinoza; Schopenhauer; literature and philosophy.; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Torgny Lindgren är en av våra mest framstående diktare. Han har som få kunnat förena berättarglädje, språklig skönhet, och djupsinne på ett sätt som har lockat läsare ur alla kretsar. LÄS MER

 5. 5. Våra äldre Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Nilsson; Karlstads universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER