Sökning: "pensionär"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet pensionär.

 1. 1. Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Författare :Magnus Nilsson; Eva Reimers; Håkan Jönson; Svein Olav Daatland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER

 2. 2. Att åldras med funktionshinder : Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar

  Författare :Annika Taghizadeh Larsson; Eva Jeppsson-Grassman; Rafael Lindqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Disability; impairment; functioning; age; ageing; age norms; subjective age; life course; pensioner; time; biographical disruption; Funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionstillstånd; ålder; åldrande; åldersnormer; upplevd ålder; livslopp; pensionär; tid; biografiskt brott; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ålderns och åldrandets betydelser för människor som under lång tid har levt med fysiska funktionsnedsättningar har hittills fått begränsad uppmärksamhet såväl i forskning som i andra sammanhang. Samtidigt pekar såväl åldersgränser i det offentliga stödsystemet som tidigare forskning mot att ålder och åldrande kan få speciella innebörder för människor som lever med funktionshinder. LÄS MER

 3. 3. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  Författare :Jessica Berg; Jan-Erik Hagberg; Marianne Abramsson; Lena Levin; Kerstin Westin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys; Mobility pers ; Old people; Change; Travel survey; Interview; Transportation mode; Motivation; Health; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport;

  Sammanfattning : Mobility is central to living an independent life, to participating in society, and  to maintaining well-being in later life. The point of departure in this thesis is that retirement implies changes in time-space use and interruption in routines, which influence demands and preconditions for mobility in different ways. LÄS MER

 4. 4. Om cholera morbus. Akademisk afhandling, med vidterfarna Medicinska Facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af doctor Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Olof Niklas Gammelin af Götheborgs landskap, pensionär i Kongl. fältläkare-corpsen, och till offentlig granskning framställd på Medicinska auditorium d. 7 april 1849 p. v. t. f. m., I

  Författare :Olof Glas; Olof Niklas Gammelin; Olof Glas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om cholera morbus. Akademisk afhandling, med vidterfarna Medicinska Facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af doctor Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Pehr Olof Sjöstrand af Kalmare landskap, Kongl. stipendiat, pensionär i Kongl. fältläkare-corpsen och till offentlig granskning framställd på Medicinska auditorium d. 7 april 1849 p. v. t. e. m., II

  Författare :Olof Glas; Per Olof Sjöstrand; Olof Glas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER