Sökning: "Omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 165 avhandlingar innehållade ordet Omsorg.

 1. 1. Omsorg under förhandling : - om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet

  Författare :Katarina Andersson; Stina Johansson; Hildur Kalman; Rannveig Dahle; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omsorg; möten i hemtjänsten; äldre; biståndsbedömare; vårdbiträden undersköterskor; tid; behov; kön; främlingskap; förhandlingar; Social welfare social pedagogics; Social omsorg socialpedagogik;

  Sammanfattning : The Swedish welfare state, and public elderly care of today in particular, is under transformation in many respects. Organisational restructuring, such as downsizing and new forms of organisation, mainly influenced by New Public Management, are some of the factors that have affected home care service. LÄS MER

 2. 2. Men do care! : A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  Författare :Veronika Wallroth; Sandra Torres; Elisabeth Cedersund; Henrik Eriksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Sammanfattning : In caregiving literature, it is often the female gender that has been the focus of attention, and in particular women’s unpaid labor. Studies also tend to make comparisons between men’s and women’s caregiving, using men’s caregiving experiences to show not only that women face greater burdens, but also that men’s needs can be minimized. LÄS MER

 3. 3. Omsorg & kontroll : En handikapphistorisk studie 1750-1930. Föreställningar och levnadsförhållanden

  Författare :Claes G Olsson; Susanne Lindström; Magnus Öhlander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Disability history; disabled; deaf; blind; mentally-retarded; perceptions; normality; deviation; discipline; upbringing; education; science; folklore; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of the present dissertation is to investigate attitudes toward individuals suffering from functional disorders or categorized as disabled and the conditions under which they have lived. The present author applies an historical perspective and identifies three significant turning points: the end of the eighteenth century and beginnings of the nineteenth and twentieth centuries. LÄS MER

 4. 4. Omsorg och mänsklig värdighet : Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar

  Författare :Ingrid Persenius; Thorleif Pettersson; Bert Stålhammar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Sociology of religion; Religionssociologi; Kvalitets- och förbättringsarbete; kvalitet; förbättringsarbete; utvecklingsarbete; förändringsarbete; begravningar; sorg; omsorg; värdighet; komplexitet; Svenska kyrkan; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is firstly to assess the Church of Sweden in the light of current quality theories and systematic improvement methods, and secondly to develop methods and models for quality improvement work (using a systematic approach) within the Church of Sweden focusing on parish funeral activities. The thesis takes as its starting point the specific conditions of the church environment and a general, Christian and humansitic value orientation. LÄS MER

 5. 5. Ålderdom, omsorg och makt. : Gamlas situation och omsorgsrelationer i nyliberala tider

  Författare :Lina Palmqvist; University of Gothenburg Faculty of Arts Department of Cultural Sciences; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; old age; disability; elderly care; gender; inequality; intersectionality; neoliberalism; ålderdom; levd erfarenhet; nyliberalism; äldreomsorg; rasifiering; klass; kön; kvinnor; omsorgsarbete; informell omsorg; erkännande; omfördelning; funktionshinder; funktionsnedsättning; feministisk omsorgsetik; rättvisa; jämlikhet; intersektionalitet; fenomenologi; etnografi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status of old age and the nature of elderly care in Sweden, where the welfare state is being transformed through neoliberalism. The overall aim is to study old age as identity and lived experience, and how caring relationships condition the lives of the elderly. LÄS MER