Sökning: "literature education"

Visar resultat 1 - 5 av 560 avhandlingar innehållade orden literature education.

 1. 1. Den kroppsliga läsningen : Bildningsperspektiv på litteraturundervisning

  Författare :Djamila Fatheddine; Per Bäckström; Christina Olin-Scheller; Silwa Claesson; Eva Hultin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Reading literature; Literature education; Embodiment; Bildung; Hermeneutics; Phenomenology; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of reading literature, embodiment and Bildung with a specific focus on literature education in compulsory school. The main purpose of this study is to discuss and problematize literature education in Swedish compulsory schools by focusing on embodiment and Bildung. LÄS MER

 2. 2. Litteraturens mått : politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete

  Författare :Gustav Borsgård; Anders Öhman; Sven Anders Johansson; Magnus Persson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teaching literature; citizenship education; democracy; didactics; entrepreneurship; subjectivity; ideology; neoliberalism; measurability; Litteraturundervisning; skönlitteratur; medborgarfostran; värdegrund; demokrati; litteraturdidaktik; entreprenörskap; subjektivitet; ideologi; nyliberalism; mätbarhet; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att undersöka politiska implikationer av idén om litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete i förhållande till det ideal om mätbar kunskap som präglar samtidens utbildningspolicydiskurser. Det som står i fokus är 2011 års gymnasiereform, som tolkas mot bakgrund av en genomgripande förändring av den globala och europeiska utbildningspolicydiskursen från och med millennieskiftet. LÄS MER

 3. 3. Samtalets möjligheter : Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

  Författare :Michael Tengberg; Göteborgs universitet idéhistoria och religion Institutionen för litteratur; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literature discussions; literary reception; book talk; literature education; interaction; interaction analysis; classroom discourse; reader-response theory; reception study; didactics; forms of reading; literature instruction; teaching of literature; meta-cognition; reading research; dialogue; immergence; video analysis; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is literature discussion as a learning activity in school. The aim is to examine the conditions under which literature discussions may help students to develop their reception of a commonly read text, and to examine whether, and how, the discussions may provide the students with opportunities to learn more about, or to develop specific attitudes or perspectives towards, literary reading in general. LÄS MER

 4. 4. Hushållspolitik : Konsumtion, kön och uppfostran i August Strindbergs Giftas

  Författare :Anna Cavallin; Ulf Olsson; Karin Hoff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Household politics; domesticity; family; home; masculinity; femininity; gender; sexuality; heterosexual matrix; consumerism; consumer culture; education; discipline; August Strindberg; Giftas; 1880’s; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to read August Strindberg’s Giftas in relation to two strands: conduct books on one hand and consumer culture on the other, and to analyse representations of the presence of didactic, disciplinary subject positions as well as the presence of consumer culture, in relation to gender and exercise of power.In the thesis the concepts of consumption/consumerism, including transaction and exposition, are introduced and analysed, as well as the discussion around the status of marriage, and the debate about gender differences and power relations at the time of the publication of Giftas. LÄS MER

 5. 5. När realismen blir orealistisk : Litteraturens "sanna historier" och unga läsares tolkningsstrategier

  Författare :Annette Årheim; Margareta Petersson; Lars Gustaf Andersson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literature teaching; upper secondary school; faction literature; intermediality; reception; interpretation; paratext; text; visual media; realism; documentarism; reality trend; knowledge; truth; reality; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap – didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis discusses challenges to teaching and learning literature arising from young upper secondary school students’ interest in and reading of contemporary literature with truth claims. The main starting-point is that something central happens to text interpretation since visual media are taking control of the understanding of the realism concept. LÄS MER