Sökning: "barn som kan mycket och lär lätt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden barn som kan mycket och lär lätt.

  1. 1. Mjölk - en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi

    Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

    Författare :Håkan Jönsson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; dairy; milk; food culture; new economy; cultural economy; material culture; consumption; functional foods; Cultural anthropology; Øresund; etnologi; Kulturantropologi; ethnology;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling skall främst ses som ett bidrag till diskussionen om en framväxande ny "kulturaliserad" ekonomi. Avhandlingens syfte är att genom att analysera produktion och konsumtion av mejerivaror följa hur en ny ekonomi formas och tar plats i vardagen samt se vilka kulturella värderingar och föreställningar som skapas i denna process. LÄS MER