Sökning: "reception study"

Visar resultat 1 - 5 av 239 avhandlingar innehållade orden reception study.

 1. 1. The Sortes Vergilianae : A Philological Study

  Författare :Moa Ekbom; Maria Plaza; Diederik W.P. Burgersdijk; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Virgil reception; Historia Augusta; Virgil in the Historia Augusta; bibliomancy; cento; Augustine; Hadrian; Pescennius Niger; Clodius Albinus; Alexander Severus; Claudius Gothicus; Sortes Vergilianae; Sortes Homericae; Sortes Biblicae; Latin; Latin;

  Sammanfattning : This study discusses the sortes Vergilianae, which are commonly defined as a form of ancient divination practiced by randomly finding a verse in a volume of Virgil. The practice of sortes Vergilianae has been described as widespread in antiquity. LÄS MER

 2. 2. Läsa, förstå, analysera : En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text

  Författare :Maritha Johansson; Bengt-Göran Martinsson; Ann-Kari Sundberg; Anna Nordenstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; Literary reception; comprehension; interpretation; analysis; literary conceptual tools; literary socialization; literature education; upper secondary school; Litterär reception; förståelse; tolkning; begreppsanvändning; analys; litterär socialisation; litteraturundervisning; gymnasieskola; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om hur litterär socialisation genom undervisning i olika kontexter påverkar elevers sätt att förhålla sig till en narrativ text och vilka konsekvenser den litterära socialisationen får för olika aspekter av litteraturreception, såsom tolkning, förståelse och begreppshantering. I denna komparativa studie används Sverige och Frankrike som exempel. LÄS MER

 3. 3. Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri : Historia, reception, historiografi

  Författare :Ludwig Qvarnström; Jan von Bonsdorff; Emilie Karlsmo; Dan Karlholm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art criticism; decorative painting; early 20th century; historiography; institutionalisation; the Marriage Chamber in the Stockholm City Law Courts; mural painting; the Museum of Sketches; modernism; nationalism; ornament; public art.; Art; Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The competitions for the commission to decorate the Marriage Chamber in Stockholm City Law Courts (1912–1915) have become one of the most important events in the history of mural painting in Sweden. One of the proposals, by artist Isaac Grünewald, has become a major icon of early modernistic art in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Nordisk teater i Montevideo : Kontextrelaterad reception av Henrik Ibsen och August Strindberg

  Författare :Louise von Bergen; Göran Rossholm; Macotinsky Oscar; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; translation studies; reception; hermeneutics; August Strindberg; Henrik Ibsen; Scandinavian drama in Montevideo; Scandinavian drama in the Río de la Plata; Swedish drama in Uruguay; Norwegian drama in Uruguay; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The primary purpose of this dissertation is to study the dialogue between the Scandinavian drama and the Uruguayan theatre; how drama from Scandinavia has been received in the Río de la Plata during the last hundred years; how it has been adapted and activated to be meaningful to the audience; how it has been integrated within the Uruguayan theatre and society and how the play changes with that new dialogue. As this is the first study of Scandinavian plays in Uruguay a secondary purpose is to document what has been put on stage; fifty-three productions, ninety percent of which were plays by Henrik Ibsen and August Strindberg. LÄS MER

 5. 5. Läsaren och Förintelsen : Gymnasieelevers reception av Imre Kertész Mannen utan öde

  Författare :Susanne Schneider; Lotta Bergman; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; reception; Förintelsen; didaktik; McCormick; Kertész; svenskämnet; gymnasieelev; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap – didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : The principal aim of this thesis is to investigate the reception of a text about the Holocaust by pupils of a class in upper secondary school. The text is Fatelessness by Imre Kertész, a text which can be seen as a complex account of the Holocaust. LÄS MER