Sökning: "mätbarhet"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet mätbarhet.

 1. 1. Litteraturens mått : politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete

  Författare :Gustav Borsgård; Anders Öhman; Sven Anders Johansson; Magnus Persson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teaching literature; citizenship education; democracy; didactics; entrepreneurship; subjectivity; ideology; neoliberalism; measurability; Litteraturundervisning; skönlitteratur; medborgarfostran; värdegrund; demokrati; litteraturdidaktik; entreprenörskap; subjektivitet; ideologi; nyliberalism; mätbarhet; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att undersöka politiska implikationer av idén om litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete i förhållande till det ideal om mätbar kunskap som präglar samtidens utbildningspolicydiskurser. Det som står i fokus är 2011 års gymnasiereform, som tolkas mot bakgrund av en genomgripande förändring av den globala och europeiska utbildningspolicydiskursen från och med millennieskiftet. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk styrning och organisatorisk passion : ett interaktivt perspektiv

  Författare :Annika Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Budgetering företagsekonomi ;

  Sammanfattning : Denna fallstudie handlar om ekonomisk styrning inom sjukvårdsverksamhet, där verksamheten utgörs av en vårdavdelning och dess personal. Studien fokuserar interaktionen mellan budgeten och de aktiviteter och personer som arbetar på lokal nivå i organisationen. LÄS MER

 3. 3. Teaching as Attention Formation : A Relational Approach to Teaching and Attention

  Författare :Johannes Rytzler; Carl Anders Säfström; Gert Biesta; Niclas Månsson; Christiane Thompson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching; Attention; Didaktik; Rancière; Philosophy of Education; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to put forth and explore a notion of teaching as a practice of attention formation. Drawing on educational philosophy and the Didaktik/Pädagogik-traditions, teaching is explored as a relational and lived-though practice that can promote, form, and share attention. LÄS MER

 4. 4. Planindikatorer för effektiv markanvändning i stationsnära områden

  Författare :Katarina Schylberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Efficient spatial planning in areas near nodes in the public transportation system is an important measure to influence transport mode choice and favour public transportation over private cars for personal transportation. Efficient spatial planning involves concentration of activities within walking distance to the station as well as measures to integrate the station and its surroundings in the urban fabric and to improve station accessibility as a local destination point. LÄS MER