Sökning: "narratologi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet narratologi.

 1. 1. "Att lyssna med ögat" : Studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner

  Författare :Peter Forsgren; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Narratologi; läsakt; fyrtiotalism; figura; förbön; dialogicitet; grotesk; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Peder Sjögren; narratologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ota Pavels sagovärld : Biografiska, narratologiska och språkliga perspektiv på Ota Pavels författarskap

  Författare :Eva-Kersti Almerud; Tora Hedin; Julie Hansen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Tjeckisk litteratur; saga; Ota Pavel; narratologi; Tjeckoslovakien;

  Sammanfattning : AbstractThe present dissertation analyzes the role of the fairy tale in the literary works of the Czech author Ota Pavel. Ota Pavel (1930–1973) started as a sports reporter and later became a popular and esteemed writer of fiction, mainly short stories. His works have been translated to many languages, among them Swedish. LÄS MER

 3. 3. The book and its narratives : a critical examination of some synchronic studies of the book of Judges

  Författare :Greger Andersson; Lars-Åke Skalin; Göran Eidevall; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Domarboken; narratologi; Literature; Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : During recent decades, there has been a trend among biblical scholars towards applying methods borrowed from literary studies to the familiar texts of the Old and New Testaments. A major reason for this reorientation is the search for a meaningful and interpretable text; hence, it can be seen as a protest against the historical-critical school and its ambition to reconstruct an authentic text by means of a diachronic analysis. LÄS MER

 4. 4. Rättstillämpningens tystnad. En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och rättsliga uttryck inom civilprocessen

  Författare :Erik Björling; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narratologi; Metodologi; Rättstillämpning; Subsumtion; Rättsfakta; Representation; Uttryck; Entymem; Narrativdissonans; Överdeterminerade subjekt;

  Sammanfattning : The thesis aims to develop methodological concepts that contribute to the under-standing of, and critique of, legal argumentation in court proceedings. The concepts take their onset in narratological terminology and in a thorough discussion con¬cerning the ontological and epistemological grounds for legal application. LÄS MER

 5. 5. Rum för handling : Kollaborativt berättande i digitala medier

  Författare :Ylva Gislén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interaktionsdesign; Berättarteknik; Interaktiva multimedier; Narratologi;

  Sammanfattning : Avhandlingen fokuserar på kollaborativt berättande i digitala medier, och tar avstamp i relativt detaljerade beskrivningar av de designprojekt som utgör avhandlingsarbetets ryggrad. Kännetecknande för dessa designprojekt är att de kombinerar fysiska och virtuella rum och/eller flera medieplattformar. LÄS MER