Sökning: "Andreas Hedberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Andreas Hedberg.

 1. 1. En strid för det som borde vara : Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891–1895

  Författare :Andreas Hedberg; Johan Svedjedal; Anna Williams; Andreas Nyblom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Viktor Rydberg; Sweden; critique of modernization; industrialization; urbanization; nineteenth century; narratology; rhetoric; Viktor Rydberg; moderniseringskritik; industrialisering; urbanisering; 1800-talet; narratologi; retorik; litteratursociologi; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the critique of modernization in the late work of Viktor Rydberg (1828–1895). The primary objects of study are the novel Vapensmeden (”The Armourer”) and the essay ”Den hvita rasens framtid” (”The Future of the White Race”). LÄS MER

 2. 2. Utgivningen av översättningar på den svenska bokmarknaden 1970–2016

  Författare :Jana Rüegg; Johan Svedjedal; Andreas Hedberg; Yvonne Lindqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; litteratursociologi; översättningar; svensk bokmarknad; förlagsstudier; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen undersöker hur utgivningsarbetet med översatt litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga för den, och hur bilden av författarskapen anpassas till den nya kulturella kontexten. Synliggörandet av underliggande eller osynliga mekanismer för kulturförmedlingen till svenska förlag är även en del av studiens syfte. LÄS MER