Sökning: "praktisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade orden praktisk filosofi.

 1. 1. Power and Social Ontology

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Åsa Burman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Filosofi; Philosophy; John Searle; Social structures; Institutional facts; Moral facts; Opaque kinds of social facts; Social power; Philosophy of special sciences; Collective intentionality; Särskilda vetenskapers filosofi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen presenteras en teori om social makt, baserad på nya utvecklingar inom fältet social ontologi. Jag argumenterar för att en begreppsanalys av social makt kan berikas genom att dra nytta av resultaten inom social ontologi, men även att detta fält kan berikas, och faktiskt kräver, en analys av maktbegreppet. LÄS MER

 2. 2. Morality and the Pursuit of Happiness : A Study in Kantian Ethics

  Detta är en avhandling från Johan Brännmark, Department of Philosophy, Lund University

  Författare :Johan Brännmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematic philosophy; Henry Sidgwick; G. E. Moore; wide reflective equilibrium; metaphysics of the person; Ethics; value; moral realism; social constructivism; philosophy of action; theories of motivation; the dualism of practical reason; the highest good; happiness; virtue; the categorical imperative; maxims; moral principles; Immanuel Kant; moral judgment; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Författaren utarbetar och försvarar en version av kantiansk etik som utgår från Kants tanke att det enda som har absolut värde är den goda viljan och att det högsta goda för människor därmed består i dygd samt lycka i proportion till dygd. Avhandlingen består av två huvudsakliga delar, dels en allmän genomgång av vad det innebär att vara en person, dvs en varelse som inte bara handlar utifrån impulser utan också har förmågan att resonera i termer av skäl för och emot olika sätt att handla, dels en undersökning (mot bakgrund av resultaten i den föregående delen) av de två beståndsdelarna i det högsta goda. LÄS MER

 3. 3. Voluntary Coercion. Collective Action and the Social Contract

  Detta är en avhandling från Practical Philosophy

  Författare :Magnus Jiborn; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; convention.; evolutionary stability; equilibrium; Assurance game; Prisoner s Dilemma; evolutionary game theory; game theory; collective action; Social contract; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : This work provides a game theoretical analysis of the classical idea of a social contract. According to what we might call the Hobbesian justification of the state, coercion is necessary in order to provide people with basic security and to enable them to successfully engage in mutually beneficial cooperation. LÄS MER

 4. 4. Empatisk förståelse. Från inlevelse till osjälviskhet

  Detta är en avhandling från Department of Philosophy, Lund University

  Författare :Mats Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mental simulation; simulation theory; altruism; unselfishness; role taking; perspective taking; empathic understanding; empathy; sympathy; Philosophy; Filosofi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgör en filosofisk studie av empatisk förståelse, dvs. förståelse av hur det är för någon att uppleva (t ex känna, se, tänka) någonting. LÄS MER

 5. 5. Belief & Desire: the Standard Model of Intentional Action — Critique and Defence

  Detta är en avhandling från Björn Petersson, Dep. of Philosophy, Kungshuset, Lundagård, SE-222 22 Lund

  Författare :Björn Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; Michael Smith; David Hume; Donald Davidson; akrasia; 2nd order desires; reasons; understandings; intention; propositional content; tendency; desire; disposition; belief-desire model; motivation; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : The scheme of concepts we employ in daily life to explain intentional behaviour form a belief-desire model (BD model), in which motivating states are sorted into two suitably broad categories. The BD model embeds a philosophy of action, i.e. LÄS MER