Sökning: "Vetenskapsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade ordet Vetenskapsteori.

 1. 1. Praktiserad Reflexivitet: en vetenskapsteoretisk studie av forskningspolitisk forskning och vetenskapssociologi Reflexivity in Practice: A Study of Science Policy Research and Sociology of Scientific Knowledge

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Fredrik Bragesjö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; reflexivity; sociology of scientific knowledge; SSK; the strong programme; Bath school; reflexivism; double use; reflexivity in practice;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the notion of reflexivity in the Sociology of Scientific Knowledge (SSK). Since the 1970s the SSK has developed theoretical and empirical tools to study scientific knowledge purely as a natural phenomenon. LÄS MER

 2. 2. Vetenskap, media och allmänhet: en konstruktivistisk studie av forskningsöversikten som ämne och resurs

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Dick Kasperowski; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Multilateral Initiative on Malaria - malariaforskningens cirkulatoriska system The Multilateral Initiative on Malaria - the circulatory system of malaria research

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Gunilla Priebe; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ANT; Latour; malaria endemic areas; malaria research; MIM; research capacity building;

  Sammanfattning : Leaning on the poststructuralist perspective Actor Network Theory (ANT) the French philosopher Bruno Latour describes – in his model “The Circulatory System of Scientific Facts” – how scientific facts are part of a societal system and thus depend (for their status as legitimate representations of the world) on the other inhabitants of that system, i.e. LÄS MER

 4. 4. Pluripotent Circulations: Analyzing Articulations of Stem Cells in the USA, prior to 2001

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Morten Sager; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Actor-Network Theory; meta-theory; obligatory point of passage; boundary objects; sociotechnical reality; articulations; human embryonic stem cells; spare embryos; pluripotency;

  Sammanfattning : In this thesis, stem cell research and politics in the USA are analyzed by using actor-network theory (ANT). Here ANT is put to work on largely textual materials, often directly from US political settings, such as Congressional debates and national panels. LÄS MER

 5. 5. On the structure and contents of occupational therapist paradigms : empirical studies of occupational therapy students' and occupational therapists' views on occupational therapy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Anita Björklund; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empiriska studier; paradigm; vetenskapsteori; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Occupational therapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Arbetsterapi;

  Sammanfattning : The ambition of this thesis is to contribute, from a paradigm theoretical frame of reference, to the development of occupational therapy knowledge in Sweden.The specified thesis aim was to identify and characterize occupational therapy students´ and occupational therapists´ perceptions of occupational therapy, especially regarding world view and field of action view in Törnebohm´s sense. LÄS MER