Sökning: "life history theory"

Visar resultat 1 - 5 av 189 avhandlingar innehållade orden life history theory.

 1. 1. Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier

  Författare :Thomas Nygren; Bengt Schullerqvist; Arja Virta; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; insights; teaching strategies; transformation; experience informed practice; wisdom of practice; history teaching; experienced teachers; life history; grounded theory; pedagogical content knowledge; historiedidaktik; ämnesdidaktik; undervisning; erfarna lärare; ämnesdidaktik; grounded theory; livsberättelse; transformering; pedagogical content knowledge; insikter; undervisningsstrategier; erfarenhetsinfomerad praktik; historieundervisning; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate, through the narratives of ex-perienced teachers, insights and strategies in the teaching of history in upper secondary school. Based on a flexible grounded theory, life history and theories of pedagogical content knowledge, seven experienced history teachers have been interviewed about their conceptions of history teaching. LÄS MER

 2. 2. Som isolerade öar : De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft

  Författare :Hanna Markusson Winkvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Modern History; University History; Gender History; Academic Women; Female Post-Graduates; Academic Labor Market; Gender and Academia; “Frozen Ideology” [frusen ideologi]; Identity; Historia; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is, from a gender perspective, to illuminate and analyze the position of female post-graduates, within and in relation to the male dominated state universities and private university colleges in Sweden during 1883-1949. Hence, this is the telling of the story of a minority within a majority, with an emphasis on the analysis of different perceptions of this elite. LÄS MER

 3. 3. Vackrare vardagsvara – design för alla? : Gregor Paulsson och Svenska Slöjdföreningen 1915–1925

  Författare :Gunnela Ivanov; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; arts and crafts; art and technology; industrial art; arts décoratifs; industrial design; history of design; household wares; architecture and engineering; housing problem; home furniture; romanticism; Deutscher Werkbund; Slöjdföreningen; Svensk Form; Swedish grace; IKEA; social aesthetics; Sozial Ästhetik; functionalism; reformation of museums; exhibitions; fairs; department stores; artefact use; taste; adult education; theological aesthetics; Historia; History subjects; Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis is structured in six chapters. Chapter I contains an introduction and includes purpose, theory, method, and concepts. LÄS MER

 4. 4. Stadens puls : En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830

  Författare :Mats Hayen; Lars Nilsson; Christine Bladh; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Early-modern time; Household structure; Daily life; Structuration theory; Time-geography; History; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : This study addresses the question of change in household structure and the reproduction of “life from day to day”. It is based on structuration theory, time-geography and Allan Pred’s theory of place as historically contingent process. LÄS MER

 5. 5. Med öga för publiken : Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, cirka 1340-1500

  Författare :Eva-Marie Letzter; Gabriela Larsson Bjarne; Berntson Martin; Dag Lindström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Saint Birgitta; Swedish preachers; moral teaching; didactics; rhetoric; narrative analysis; plot structure; characters; Late Middle Ages; cultural history; exemplary literature; exemplary stories; exempla; audience adaptation; identification; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is a comparative and deconstructive study of the use of narrative exempla in the Revelations of Saint Birgitta (also known as Saint Bridget of Sweden) and in Swedish sermon collections from the Late Middle Ages. The purpose is to show how Birgitta during the 14th century and Swedish preachers during the 15th century morally educated their audiences through the inclusion of exemplary stories in their works. LÄS MER