Sökning: "osäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 174 avhandlingar innehållade ordet osäkerhet.

 1. 1. Beslut under osäkerhet En experimentell milkrovärldsstudie av metoder för att hantera osäkerhet vid ledning och beslutsfattande i komplexa och dynamsika miljöer

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan

  Författare :Joacim Rydmark; Försvarshögskolan.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ledningsvetenskap; Ledningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Making of Valid Data People and Machines in Genetic Research Practice

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Corinna Kruse; Boel Berner; Minna Salminen Karlsson; Anne-Jorunn Berg; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biomedicine; genetic research; laboratory practices; cultural practice; professional skill; uncertainty; valid data; humans – machines; objectivity – subjectivity; ethnography; biomedicin; genetisk forskning; laboratoriepraktiker; kulturell praktik; yrkesskicklighet; osäkerhet; giltiga data; människor – maskiner; objektivitet – subjektivitet; etnografi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ett centralt steg inom vetenskapliga praktiker: hur laboratorieprov översätts till data som anses giltiga och användbara av forskargemenskapen. Baserat på ett multilokalt fältarbete bestående av observationer och intervjuer i laboratorier för genetisk forskning, visas i avhandlingen hur laboratoriepersonalens yrkesskicklighet, samt normer och ideal om vetenskaplig forskning, formade deras praktiker av att producera giltiga data. LÄS MER

 3. 3. Bortom kontroll? Den svenska kemikalieövervakningens logik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Simon Haikola; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chemicals control; chemicals regulation; uncertainty; risk regulation; environmental monitoring; simulacra; environmental politics; substitution principle; precautionary principle; Kemikaliekontroll; kemikaliereglering; osäkerhet; riskreglering; miljögiftsövervakning; miljöövervakning; simulacra; miljöpolitik; kemikaliepolitik; produktvalsprincipen; försiktighetsprincipen;

  Sammanfattning : Kemikalier utgör en grundläggande beståndsdel av det senindustriella samhället, och en omfattande produktion av kemikalier brukar allmänt anses som en nödvändig förutsättning för teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. I Sverige ledde miljölarmen om DDT, PCB och kvicksilver på 1960- och 1970-talet till inrättandet av ett system för kemikaliekontroll som brukar framhållas som ett av världens främsta. LÄS MER

 4. 4. Change in the Pharmaceutical Industry : Aspects on Innovation, Entrepreneurship, Openness, and Decision Making

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Thomas Hedner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Pharmaceutical industry; Big Pharma; life sciences; drug discovery; drug development; R D; business model; innovation; closed innovation; open innovation; entrepreneurship; intellectual property; multiple stakeholders; decision making; judgment; uncertainty; go no-go; go no-go recycle; company; SME.; Läkemedelsindustri; Big Pharma; biovetenskap; läkemedelsutveckling; utveckling av läkemedel; FoU; affärsmodell; innovation; stängd innovation; öppen innovation; entreprenörskap; immaterialrätt; beslutsfattande; osäkerhet; go no-go; go no-go recycle; företag; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Over the past century, the pharmaceutical industry has been a major contributor of individual and population health and societal wealth. Its products and services have contributed to longevity of large groups of patients and symptom relief from major diseases. LÄS MER

 5. 5. Värdering av fastigheter under osäkerhet : Tillämpning av optionsteori

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Åke Gunnelin; KTH.; [1995]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER