Sökning: "teknisk begränsad rationalitet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden teknisk begränsad rationalitet.

  1. 1. Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

    Författare :Catarina Arvidson; Mittuniversitetet.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Classification; framing; power; control; technical limited rationality; care work rationality; gender pedagogues; gender equality; school; preschool; school change.; Klassifikation; inramning; makt; kontroll; teknisk begränsad rationalitet; omsorgsrationalitet; genuspedagoger; jämställdhet; skola; förskola;

    Sammanfattning : In this thesis 14 gender pedagogues’ stories about power and control are described and analysed. Here the term gender pedagogue refers to educators who have participated in further training in gender and gender equality studies. The training programme was the result of an initiative taken by the former Social Democratic government. LÄS MER