Sökning: "Henrik Tham"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Henrik Tham.

 1. 1. Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Erik August Agrell af Gestricio-Helsinge landskap på gustavianska lärosalen d. 27 april 1844 p. v. t. e. m., 2

  Författare :Wlhelm Tham; Henrik August Agrell; Wlhelm Tham; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Peter Henr. Fredr. Graeve med. phil. cand. af Uplands och Roslags landskap på gustavianska lärosalen d. 4 maj 1844 p. v. t. e. m., 4

  Författare :Wilhelm Tham; Peter Henrik Fredrik Graeve; Wilhelm Tham; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vaticiniorum Jesaiæ caput V

  Författare :Henrik Gerhard Lindgren; Wilhelm Tham; Henrik Gerhard Lindgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Var rädd om dig! : Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress

  Författare :Anita Heber; Henrik Tham; Bo Nilsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fear of crime; fear; crime; risk; insecurity; worry; Criminology; Kriminologi; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : The object of this project is to investigate people’s fear of crime. By means of three studies, the dissertation illustrates how the fear of crime is understood in Anglo-Saxon and Nordic research, by a group of interview subjects and also how this fear is depicted in Stockholm’s daily press. LÄS MER

 5. 5. The Public's Sense of Justice in Sweden - a Smorgasbord of Opinions

  Författare :Kristina Jerre; Henrik Tham; Felipe Estrada; Julian V. Roberts; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public’s sense of justice; public opinion; appropriate sentences; penal legislation; Sweden; Scandinavia; surveys; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : The public’s views on what constitute appropriate reactions to crime, have come to assume an increasingly central position in the crime policy rhetoric of western countries. In Sweden this manifests itself in recurrent referrals to the public’s sense of justice. LÄS MER