Sökning: "chemicals regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden chemicals regulation.

 1. 1. Chemicals in consumer products : Bridging the gap between academic research and chemicals regulation

  Författare :Linda Molander; Christina Rudén; Magnus Breitholtz; Laura N. Vandenberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; consumer products; articles; chemicals; chemicals regulation; REACH; risk management; health risk assessment; non-standard toxicity studies; study evaluation; reporting guidance; endocrine disrupting compounds; bisphenol A; low dose effects; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

  Sammanfattning : Exposure to chemicals emitting from consumer products, such as clothes, electronic devices, toys and kitchen-ware, has emerged as an issue of public health and environmental concern. The use of chemicals having endocrine disrupting properties in commercial products is receiving particular attention as low dose exposures of such chemicals have been associated with adverse effects in both human and wildlife populations. LÄS MER

 2. 2. Chemicals in consumer products : Towards a safe and sustainable use

  Författare :Linda Molander; Christina Rudén; Sven Ove Hansson; Mattias Öberg; KTH; []
  Nyckelord :consumer products; articles; hazardous chemicals; risk management; chemicals regulation; REACH; substitution; regulatory toxicology; European Union;

  Sammanfattning : Health and environmental risks associated with emissions of hazardous chemicals from articles, including everyday consumer products such as clothes and toys, have become widely acknowledged internationally, particularly in the EU. This thesis contributes to new understandings of how these risks are currently managed within the EU and recommends actions for ensuring a safe and sustainable use of chemicals in articles. LÄS MER

 3. 3. Bortom kontroll? : Den svenska kemikalieövervakningens logik

  Författare :Simon Haikola; Jonas Anshelm; Per Gyberg; Magnus Boström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chemicals control; chemicals regulation; uncertainty; risk regulation; environmental monitoring; simulacra; environmental politics; substitution principle; precautionary principle; Kemikaliekontroll; kemikaliereglering; osäkerhet; riskreglering; miljögiftsövervakning; miljöövervakning; simulacra; miljöpolitik; kemikaliepolitik; produktvalsprincipen; försiktighetsprincipen;

  Sammanfattning : Kemikalier utgör en grundläggande beståndsdel av det senindustriella samhället, och en omfattande produktion av kemikalier brukar allmänt anses som en nödvändig förutsättning för teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. I Sverige ledde miljölarmen om DDT, PCB och kvicksilver på 1960- och 1970-talet till inrättandet av ett system för kemikaliekontroll som brukar framhållas som ett av världens främsta. LÄS MER

 4. 4. Regulatory tools for managing chemicals risk at the workplace

  Författare :Qian Ding; Sven Ove Hansson; Maria Albin; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational Diseases; Chemicals; Carcinogens; Risk Management; Regulatory Toxicology; Occupational Exposure Limits; Chemicals Legislations; Risk Assessment; Acceptable Risk;

  Sammanfattning : This thesis focuses on exacerbating chemicals risk in workplaces under the background of rapid industrialization in developing countries. The overall aim is to investigate the development of regulatory tools which aim at minimizing the health risks from chemical substances in the workplace. LÄS MER

 5. 5. Transparency within REACH? : Regulatory risk assessment of industrial chemicals

  Författare :Ellen Ingre-Khans; Christina Rudén; Marlene Ågerstrand; Anna Beronius; Jeanne Duus Johansen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; REACH; chemicals legislation; risk assessment; hazard assessment; transparency; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

  Sammanfattning : Chemicals provide us with many benefits but can also have adverse effects on human health and the environment. Concerns that previous European legislations were not providing adequate protection from chemical risks resulted in a new chemicals legislation – REACH – in 2007. LÄS MER