Sökning: "position"

Visar resultat 1 - 5 av 3522 avhandlingar innehållade ordet position.

 1. 1. Att skriva det grekiska : En otidsenlig position i svenskspråkig modernism

  Författare :Anders Lindström; Ulf Olsson; Thomas Götselius; Elisabeth Friis; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the Greek; the untimely; presence; attitude; position; the tragic; myth; modernism; modernity; Lars Norén; Vilhelm Ekelund; Edith Södergran; Eyvind Johnson; Birgitta Trotzig; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how ancient Greek philosophy and literature – as it was mediated through Nietzsche – gained a vital function in the rise of early Swedish modernism and its later expressions. The turn to antiquity, within a modernism confined to the Swedish language, was not only intended as a breach in tradition, but above all to think anew, to transgress the conventions of (one’s) time. LÄS MER

 2. 2. Femina princeps : Livia's position in the Roman state

  Författare :LOVISA BRÄNNSTEDT; Antikens kultur och samhällsliv; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Livia; Rome; Roman empire; political culture; position; motherhood; patronage; imperial cult; honours; privileges; performativity; epigraphy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från patient till kund : Intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen av patientens position

  Författare :Lars Nordgren; Institutionen för service management och tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subject position; patient rights; patient position; marketization; freedom of choice; displacement; discursive formation; discourse; Customer position; conditions of possibility; transformation; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Marketization of society has gradually transformed health care at the end of the 20th century. The conditions of possibility for this transformation have been the social impact of the market discourse and the discourse on patient rights. These discourses brought about a displacement of the discursive order in health care. LÄS MER

 4. 4. Position Sensitive Detectors : Device Technology and Applications in Spectroscopy

  Författare :Henrik Andersson; Hans-Erik Nilsson; Göran Thungström; Jan Linnros; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Position sensitive detectors; Electrical engineering; electronics and photonics; Elektroteknik; elektronik och fotonik;

  Sammanfattning : This thesis deals with the development, processing and characterization of position sensitive detectors and, in addition, to the development of compact and cost effective spectrometers. Position sensitive detectors are used to measure, with great accuracy and speed, the position of a light spot incident on the surface. LÄS MER

 5. 5. Livsmystik och destruktiv maktsträvan - två poler i Per Olof Sundmans författarskap : en undersökning med särskilt fokus på romanerna Expeditionen och Två dagar, två nätter

  Författare :Gunilla Häggblom; Anders Pettersson; Peter Forsgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Per Olof Sundman; mystery of life; destructive pursuit of power; sympathetic reading; symptomal reading; double meaning of the text; first-person narrative; focalisation; philosophy of religion; Chassidism; psychoanalysis; middle ground; object relations theory; schizo-paranoid position; integrative position; rational irrational authority; Per Olof Sundman; livsmystik; destruktiv maktsträvan; sympatisk läsart; symptomal läsart; textens dubbla betydelse; jagberättelsen; fokalisering; religionsfilosofi; chassidism; psykoanalys; mellanområde; objektrelationsteori; schizo-paranoid position; integrativ position; rationell irrationell auktoritet; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : My thesis addresses the antagonism between the mystery of life and the destructive pursuit of power which forms a central theme in the works of Per Olof Sundman (1922–1992). The purpose is to show that Sundman uses the theme of the encounter/non-encounter and the destructive leader to examine the conditions for allowing a deeper experience of reality and the destructive exercise of power. LÄS MER