Sökning: "Cultural Anthropology"

Visar resultat 1 - 5 av 259 avhandlingar innehållade orden Cultural Anthropology.

 1. 1. Sweet Battlefields Youth and the Liberian Civil War

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturantropologiska avdelningen

  Författare :Mats Utas; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; Liberia; anthropology; civil war; youth; children; child soldiers; street children; conflict; violence; women in war; West Africa; liminality; Kulturantropologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : This dissertation presents an ethnography of youth in Liberia and of how their lives became affected by a civil war which raged in the country between 1990 and 1997. The focus is on the experiences, motivations, and reflections of young combatants who fought for a variety of rebel factions. LÄS MER

 2. 2. Living With Bad Surroundings : War and Existential Uncertainty in Acholiland, Northern Uganda

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sverker Finnström; Per Brandström; Susan R. Whyte; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; Uganda; Acholi; political anthropology; existential-phenomenological anthropology; war; armed conflict; displacement; lived experience; Lord s Resistance Movement Army LRM A; LRA ; cosmology; religion; morality; Kulturantropologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : War has ravaged Acholiland in northern Uganda since 1986. The Ugandan army is fighting a rebel insurgency group called the Lord’s Resistance Movement/Army. LÄS MER

 3. 3. Lost in Transformation : A critical study of two South African museums

  Detta är en avhandling från Pietermaritzburg : University of KwaZulu-Natal

  Författare :Cecilia Rodéhn; Juliette Leeb du toit; Ciraj Rassool; Sabine Marshall; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; South Africa; museum; exhibition; collection; apartheid; the transformation; democracy; space; place; time; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects African and comparative archaelogy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Afrikansk och jämförande arkeologi; Historia; History; Archaeology; Arkeologi; Etnologi; Ethnology; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Cardiology; Kardiologi;

  Sammanfattning : In this dissertation Transformation, as understood in South Africa, is investigated in the ‘Natal Museum’ and the ‘Msunduzi Museum Incorporating the Voortrekker Complex’ in terms of socio-political structures, the museum as a place, its collections and displays. I have emphasised the ethnographical perspective and analysed it by using key concepts such as new museology, time, space and place. LÄS MER

 4. 4. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  Detta är en avhandling från Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Författare :Annelie Sjölander-Lindqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. LÄS MER

 5. 5. La Famiglia - The Ideology of Sicilian Family Networks

  Detta är en avhandling från Uppsala : Dept. of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University

  Författare :Eva Carlestål; Jan Ovesen; Johan Leman; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; Sicily; anthropology; family; matrifocality; kinship; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Anthropological data from fieldwork carried out among a fishing population in western Sicily show how related matrifocal nuclear families are tightly knit within larger, male-headed networks. The mother focus at the basic family level is thereby balanced and the system indicates that the mother-child unit does not function effectively on its own, as has often been argued for this type of family structure. LÄS MER