Sökning: "Satanism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Satanism.

  1. 1. Satanic Feminism : Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture

    Detta är en avhandling från Stockholm : Molin & Sorgenfrei

    Författare :Per Faxneld; Stockholms universitet.; [2014]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of Religion; religionshistoria; Satanism; feminism; gender; esotericism; witches; Lilith; theosophy; socialism; homosexuality; gothic; decadence; romanticism; counter-reading; counter-myth;

    Sammanfattning : Enligt Bibeln var Eva först med att lyssna till ormen och äta av den förbjudna frukten. Tanken på kvinnan som Satans utvalda är framträdande under stora delar av kristendomens historia. Under 1800-talet kom feminister att börja läsa denna misogyna tradition motvalls. LÄS MER