Sökning: "witches"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet witches.

 1. 1. Bodies of vital matter: Notions of life force and transcendence in traditional southern Italy

  Författare :Per Binde; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialanropologi; Italien; magi; övertro; social anthropology; Italy; symbolism; cosmology; Roman Catholicism; social organization; vitality; folk medicine; burial practices; death; cult of saints; the evil eye; witches;

  Sammanfattning : Bodies of Vital Matter presents an innovative study that explores folk beliefs relating to the vital force of the human body and to the transcendence of the corporal. The time frame is the period from the unification of Italy to the Second World War. There are three principal themes of investigation. LÄS MER

 2. 2. Satanic Feminism : Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture

  Författare :Per Faxneld; Erik af Edholm; Peter Jackson; Henrik Bogdan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Satanism; feminism; gender; esotericism; witches; Lilith; theosophy; socialism; homosexuality; gothic; decadence; romanticism; counter-reading; counter-myth; History of Religion; religionshistoria;

  Sammanfattning : Enligt Bibeln var Eva först med att lyssna till ormen och äta av den förbjudna frukten. Tanken på kvinnan som Satans utvalda är framträdande under stora delar av kristendomens historia. Under 1800-talet kom feminister att börja läsa denna misogyna tradition motvalls. LÄS MER

 3. 3. Blåkulla, magi och trolldomsprocesser : En folkloristisk studie av folkliga trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea Hovrätts jurisdiktion

  Författare :Per-Anders Östling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Ethnology; angels; black magic; Blåkulla; circulation of rumours; dishonour; envy; folklore; gender; historical anthropology; history of mentalities; honour; hysteria; legal history; magic; maleficium; performance; popular beliefs; popular religion; rumours; social conflicts; sorcerer; sorcery; spreading of rumours; the devil; the evil eye; the Witches Sabbath; topsy turvy world; white magic; witch; witchcraft; Witch Craze;

  Sammanfattning : This dissertation deals with, magic, popular beliefs in the Witches Sabbath (in Sweden called Blåkulla), the witchcraft trials within the jurisdiction of Svea Circuit Court 1597–1720 and some aspects of the Great Northern Witch Craze of 1668–1677. The study examines the meanings of popular beliefs (folklore) in magic and Blåkulla and the actions, causes and events that actualised these beliefs. LÄS MER

 4. 4. Blåkulla, magi och trolldomsprocesser : En folkloristisk studie av folkliga trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea Hovrätts jurisdiktion 1597–1720

  Författare :Per-Anders Östling; Ulf Palmenfelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; angels; black magic; Blåkulla; circulation of rumours; dishonour; envy; folklore; gender; historical anthropology; history of mentalities; honour; hysteria; legal history; magic; maleficium; performance; popular beliefs; popular religion; rumours; social conflicts; sorcerer; sorcery; spreading of rumours; the devil; the evil eye; the Witches Sabbath; topsy turvy world; white magic; witch; witchcraft; Witch Craze; Etnologi; Ethnology; Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation deals with, magic, popular beliefs in the Witches Sabbath (in Sweden called Blåkulla), the witchcraft trials within the jurisdiction of Svea Circuit Court 1597–1720 and some aspects of the Great Northern Witch Craze of 1668–1677. The study examines the meanings of popular beliefs (folklore) in magic and Blåkulla and the actions, causes and events that actualised these beliefs. LÄS MER

 5. 5. Wicked women and witches. Subversive readings of the female monster in Mexican and Argentinian horror film

  Författare :Valeria Alejandra Villegas Lindvall; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; feminist philosophy; decolonial thought; monstrosity; Latin America; horror cinema; Mexico; Argentina; La Llorona; witch; monster;

  Sammanfattning : This thesis accrues to the growing field of Latin American horror scholarship in relation to gender and sexuality, discussing the implications of the representation of the feminized, racialized and/or impoverished monster in relation to Mexican and Argentinian national identity discourses. The thesis looks at two distinct iterations of gendered monstrosity in Mexican and Argentinian visual culture: La Llorona and the bruja (witch), respectively. LÄS MER