Sökning: "Francis Lee"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Francis Lee.

 1. 1. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Författare :Francis Lee; Ulf Mellström; Boel Berner; Adrian Mackenzie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; Technology and social change; Teknik och social förändring; Sociology; Sociologi; History of technology; Teknikhistoria; Education; Pedagogik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER

 2. 2. Breakdowns, overlaps and ambivalence : an Actor-network theory study of the Swedish preschool curriculum

  Författare :Emilie Moberg; Hillevi Lenz Taguchi; Francis Lee; Cathy Burnett; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Curriculum; preschool; actor-network theory; texts; children; materiality; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Within the discipline of early childhood education research, the present study will focus on the Swedish preschool curriculum text, using a sociomaterial approach offered by Actor-network theory (ANT). The study adopts ethnographic methods, foremost participant observations in a preschool, to generate knowledge of how the curriculum text comes to act through moments in the everyday preschool work. LÄS MER

 3. 3. The Sustainable City Becomes Climate-Smart : How Smart City Ideas Reshape Urban Environmental Governance

  Författare :Darcy Parks; Harald Rohracher; Francis Lee; Ignacio Farías; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Smart cities; Environmental governance; Smart grids; Assemblage; Smarta städer; Miljöstyrning; Smarta nät;

  Sammanfattning : The idea of smart cities has become enormously popular during the past decade. Environmental governance is one issue in which smart city ideas seem to hold potential. However, there is an incredible variety in what it means for a city to be ‘smart’. LÄS MER

 4. 4. The Swedish Abortion Pill : Co-Producing Medical Abortion and Values, ca. 1965–1992

  Författare :Morag Ramsey; Solveig Jülich; Francis Lee; Jean-Paul Gaudillière; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Medical abortion; abortion pill; history of medicine; reproduction; reproductive technologies; feminist STS; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Abortion pills have had a large impact. Since their introduction to national markets in the 1990s, scholars have examined how abortion pills have changed medical practices, illegal abortion, and reproductive activism. What has gone unstudied, however, has been the development and the history of abortion pills. LÄS MER

 5. 5. Den offentliga ohälsan : En historisk studie av barnpsykologi och -psykiatri i svensk media 1968-2008

  Författare :Peter Skagius; Karin Zetterqvist Nelson; Francis Lee; Solveig Jülich; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; child psychology; child psychiatry; expertise; experts; media; actor-network theory; history of science; child studies; public debate; public sphere; history of childhood; barnpsykologi; barnpsykiatri; media; dagstidningar; föräldratidning; expertis; aktör-nätverksteori; experter; vetenskapshistoria; barnstudier; samhällsdebatt; offentlighet; barndomshistoria;

  Sammanfattning : Svenska barns och ungas psykiska ohälsa har blivit en omdiskuterad fråga i den svenska offentligheten med rapporter och studier som visat på en tilltagande ohälsa. Samtidigt har kritiska röster i media menat att den uppfattade ökningen bland annat berott på förändrade diagnostiska kriterier och normer gällande hälsa och ohälsa. LÄS MER