Sökning: "actor-network theory"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade orden actor-network theory.

 1. 1. Det socio-polisiära handlingsnätet : om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbuk

  Författare :Disa Edvall Malm; Maritha Jacobsson; Torbjörn Forkby; Kerstin Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social services; police; youth; criminality; substance abuse; actor-network; collaboration.; Samverkan; socialt arbete; polis; ungdomskriminalitet; ungdomsmissbruk; handlingsnät;

  Sammanfattning : Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. LÄS MER

 2. 2. Breakdowns, overlaps and ambivalence : an Actor-network theory study of the Swedish preschool curriculum

  Författare :Emilie Moberg; Hillevi Lenz Taguchi; Francis Lee; Cathy Burnett; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Curriculum; preschool; actor-network theory; texts; children; materiality; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Within the discipline of early childhood education research, the present study will focus on the Swedish preschool curriculum text, using a sociomaterial approach offered by Actor-network theory (ANT). The study adopts ethnographic methods, foremost participant observations in a preschool, to generate knowledge of how the curriculum text comes to act through moments in the everyday preschool work. LÄS MER

 3. 3. Den nya stadens bibliotek : Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek

  Författare :Hanna Carlsson; Olof Sundin; Jenny Johannisson; Nanna Kann-Rasmussen; Avdelningen för ABM och digitala kulturer; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; experience economy; creative economy; cultural policy; digital media; digital technology; ethnography; practice-theory; public libraries; actor-network theory; urban development; information studies; public libraries; actor network theory; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation explores how perceived challenges and changing conditions for public libraries are translated and enacted in a local library setting. In 2008, Malmoe City Library, a public library situated in the third largest city of Sweden, initiated an ambitious strategy for renewal and change of their services. LÄS MER

 4. 4. Ur kurs : Utbytesstudenters rörelser i tid och rum

  Författare :Song-ee Ahn; Staffan Larsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Exchange students; internationalization of higher education; actor –network theory; movements in time and space; educational trajectories; utbytesstudenter; internationalisering av högre utbildning; actor-network theory; rörelser i tid och rum; utbildningsbanor; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study exchange students’ movement and exchange studies as a trajectory in time and space. The dissertation is based on interviews with fourteen Korean exchange students at Swedish universities. The theoretical framework is based on Actor–Network Theory (ANT). LÄS MER

 5. 5. Actors in Collaboration: Sociotechnical Influence on Practice-Research Collaboration

  Författare :Marisa Ponti; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Actor-Network Theory; Collaborative Work; Information Science; Practice-Research Gap; Socio-technical Paradigm; Virtual Organization; actor-network theory; collaborative work; information science; practice-research gap; socio-technical paradigm; virtual organisation;

  Sammanfattning : There has long been a concern about the research-practice gap within Library and Information Science (LIS). Several authors have highlighted the disconnection between the world of professional practice, interested in service and information system development, and the world of the academy, focused on the development of theory and the progress of the discipline. LÄS MER