Sökning: "Jan-Eric Ekberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan-Eric Ekberg.

  1. 1. Mellan fysisk bildning och aktivering : : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

    Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

    Författare :Jan-Eric Ekberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical education; Object of learning; Curriculum theory; Curriculum studies; Bernstein; Secondary school; Subject content; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; curriculum studies; curriculum theory; object of learning; physical education; secondary school; subject content;

    Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore and shed light on the subject content within Physical Education and Health (PEH). The first aim of the study is to describe and analyse what knowledge is legitimate within the subject, in the syllabus, as viewed by teachers and during the realisation of lessons. LÄS MER