Sökning: "Agneta Linné"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden Agneta Linné.

 1. 1. Mellan styrning och moral berättelser om ett lärarlag

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Agneta Knutas; Agneta Linné; Carsten Ljunggren; Geir Karlsen; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogy; educational theory; political philosophy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Earlier research on teacher teams has found that the dominant model for the governance of schools is a leadership dominated by a rational organization and an individual leadership model. It has also found that school managements interfere with teacher teams and their decisions. LÄS MER

 2. 2. Moralen, barnet eller vetenskapen? : En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Agneta Linné; Lars-Magnus Engström; Donald Broady; Ulf P. Lundgren; Daniel Kallós; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; educational sociology; educational history; educational theories; social theories; curriculum research; curriculum theory; theories of cultural reproduction; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Tradition and change in compulsory school teacher education are studied historically, using the theoretical framework of curriculum theory and theory of cultural reproduction. The concepts of classification and framing are used as analytic devices. LÄS MER

 3. 3. Randomised, controlled trials of patient education with special reference to heart failure and joint diseases

  Detta är en avhandling från Malmö University Hospital

  Författare :Agneta Björk-Linné; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; randomisation; computer-technology; CD; controlled trial; drugs; drug interactions; health care cost; heart failure; interactive; Social medicine; joint diseases; patient education; knowledge; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : In order to improve the treatment and care of patients with chronic diseases, controlled studies have to be performed continuously. It is widely believed that giving education/information to patients will increase their knowledge and compliance, which will decrease medical events and cost. LÄS MER

 4. 4. Moralen, barnet eller vetenskapen? en studie av tradition och förändring i lärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Agneta Linné; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Britt Tellgren; Agneta Linné; Sangeeta Bagga-Gupta; Jan-Erik Johansson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school teacher education; female teacher education tradition; collective memory; knowledge culture; changes in pre-school teacher education.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : From Mother of Society to a Teacher Qualified for Post-graduate Studies – Continuity and Change in a Local Pre-school Education. The aim of this thesis is to throw light upon the basic values and representations of knowledge within a local female teacher education tradition and identify what kind of expectations are held of a pre-school teacher over time. LÄS MER