Sökning: "social model"

Visar resultat 1 - 5 av 3490 avhandlingar innehållade orden social model.

 1. 1. Strukturomvandling och social utslagning : en analys av sambanden mellan social struktur och social missanpassning och utslagning under perioden 1860-1975

  Författare :Willy Frick; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; structural change; social elimination; social maladjustment; crime; alcoholism; budding model; expansion model; social integration; social control; personality development;

  Sammanfattning : Structural changes in society have often been related to social problems such as crime, alcoholism and social elimination. In this analysis of the development of social elimination in Sweden during the period 1860-1975, which is mainly based on official data, it is demonstrated that there is not always a causal relationship between structural change and such social problems. LÄS MER

 2. 2. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Eric Olsson; Elisabeth Berg; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; Social problems and welfare; national insurance; Care and help to handicapped; Sociala förändringar; Samhällsvetenskaper; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Handikappade; vård och rehabilitering; Ledarskap; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens strukturinriktade arbete : utveckling, möjligheter och hinder

  Författare :Kenneth Sundh; Lennart Nygren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The dissertation is based on two empirical studies that have the common aim of expanding our knowledge of the possibilities available to social workers to develop and carry out structurally oriented community work within the municipal social services. The first study, conducted in 1982-1984, was part of a larger study of the implementation of the Social Services Act. LÄS MER

 4. 4. Differentiating the Poor : Patterns of Discrimination in Decision-Making on Social Assistance Eligibility

  Författare :Klara Hussénius; Hugo Stranz; Åke Bergmark; Helena Blomberg-Kroll; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bias; deservingness; discrimination; ethnicity; gender; social assistance assessments; social policy; social workers; street-level bureaucrats; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Access to the Swedish welfare state’s last safety net, social assistance, is ultimately determined through discretionary decision-making by social workers. This dissertation examines intersectional patterns and discriminatory bias in social workers’ assessments about social assistance eligibility. LÄS MER

 5. 5. Boende och omsorg - omsorg om boendet : Analys av en modell för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen - en vision för äldreboende

  Författare :Cecilia Henning; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; housing for the elderly; social services; social planning; community care; social network; social integration; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The Linkoping Model for social care and planning is characterized by asmall scale, decentralized form of living with opportunities for care andservice permitting great flexibility. One bearing principle is the integration of care of the elderly with child care; another, integrating housing for the elderly with other housing to avoid age segregation and social isolation. LÄS MER