Sökning: "subject content"

Visar resultat 1 - 5 av 406 avhandlingar innehållade orden subject content.

 1. 1. Mellan fysisk bildning och aktivering : : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Jan-Eric Ekberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical education; Object of learning; Curriculum theory; Curriculum studies; Bernstein; Secondary school; Subject content; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; curriculum studies; curriculum theory; object of learning; physical education; secondary school; subject content;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore and shed light on the subject content within Physical Education and Health (PEH). The first aim of the study is to describe and analyse what knowledge is legitimate within the subject, in the syllabus, as viewed by teachers and during the realisation of lessons. LÄS MER

 2. 2. Ämneskonstruktioner i ekonomismens tid : Om undervisning och styrmedel i modersmålsämnet i svenska och danska gymnasier

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Bengt Sjöstedt; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; subject constructions; governing system; governing document; subject of Swedish; subject of Danish; recontextualisation; frame factors; codes; determinants; subject didactics; Basil Bernstein; economism; new public management; trajectories; the teching and learning of Swedish; educational sciences;

  Sammanfattning : A comparison is drawn between the subjects of Swedish and Danish at 'gymnasium' level (upper secondary school) in the two countries, and of the governing documents, governing systems, and international trajectories behind them. The thesis is grounded in Basil Bernstein's didactic model and his recontextualisation model, in Danish didactic theories, and in Swedish curriculum theory. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieskolans svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Lotta Bergman; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Languages and Literature studies specific languages ; conventions for participating; dialogue; expanded text subject; literature reading; basic skills; content; democratic education; school subject Swedish; upper secondary school; Språk- och litteraturvetenskap särskilda språk ; Humanities; Humaniora; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation explores how the school subject Swedish is constructed for various groups of upper secondary school students and how the meeting between teacher and pupils is embodied in a range of Swedish subjects. The overall aim of the study is to illustrate why the teaching of Swedish in the classes under investigation takes place the way it does, as well as to discuss possible changes on a more principal basis. LÄS MER

 4. 4. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Kerstin Bergöö; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy and didactics; subject didactics; democratic education; basic skills social literacies; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; mother tongue subjects; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; compulsary school; content; dialogue; experience; Karen Gallas; knowledge; language development; literature reading; Olga Dysthe; Pedagogiska gruppen; teacher education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I "Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv" beskrivs hur en grupp blivande 1 till 7-lärare förhåller sig till olika svenskämneskonceptioner genom lärarutbildningen. Avhandlingen har det dubbla syftet att analysera och tolka de studerandes svenskämneskonstruktioner och att institutionsanalytiskt granska utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Communities of Judgment Towards a Teleosemantic Theory of Moral Thought and Discourse

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Philosophy

  Författare :Karl Bergman; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ruth Millikan; teleosemantics; biosemantics; content; descriptive content; meta-semantics; meta-ethics; cognitivism; non-cognitivism; moral objectivity; moral relativism; moral disagreement; moral psychology; evolution of morality; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis offers a teleosemantic account of moral discourse and judgment. It develops a number of views about the function and content of moral judgments and the nature of moral discourse based on Ruth Millikan’s theory of intentional content and the functions of intentional attitudes. LÄS MER