Sökning: "covenant"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet covenant.

 1. 1. The True New Testament : Sealing the Heart’s Covenant in al-Tabarî’s Ta’rîkh al-Rusul wa’l-Mulûk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Mårtensson; Claude Gilliot; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; al-Tabarî; Islamic history; Islamic historiography; Islamic Bible exegesis; Orientalism; comparative religious studies; covenant; promised land; testament; redistributive justice; Abbasid caliphate; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : This study is an interpretation of the Muslim jurist Abû Ja‘far Muhammad b. Jarîr al-Tabarî’s (d. 923 C.E. LÄS MER

 2. 2. The Eucharist as Orikonso : A Study in Eucharistic Ecclesiology from an Igbo Perspective

  Detta är en avhandling från Frankfurt am Main : Lang

  Författare :Damian Onwuegbuchulam Eze; Sven-Erik Brodd; De May; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church studies; Theology; Ndigbo; Catholic Church; Eucharist; Omenakristi; Covenant; Eucharistic Ecclesiology; Catholic Church in Igboland; Kyrkovetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Since the coming of the Spiritan missionaries to Onitsha in December 1885, the Catholic Church in Igboland has grown and expanded. All the parishes in the 14 dioceses are alive and growing. There has been steady growth in vocations to the priesthood and the religious life. LÄS MER

 3. 3. D. L. Moody and Swedes Shaping Evangelical Identity among Swedish Mission Friends 1867–1899

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :David M. Gustafson; Kjell O. Lejon; Runar Eldebo; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Moody; Dwight; Swedes; Swedish; Mission; Friends; American; revivalism; free; Covenant; church; immigration; evangelical; identity; Chicago; ethnic; Alliance; Franson; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Church history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The American Dwight L. Moody (1837–1899) was the most famous revivalist of the late 1800s and exercised a wide and lasting influence on the Protestant world, reaching Swedes in Sweden and America. LÄS MER

 4. 4. A Synchronic Approach to the Serek ha-Yahad (1QS)

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska; Qumran-församlingen; Qumran community; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den antika judiska skriften Serekh ha-Yahads (1QS) implicita sociala och kulturella sammanhang. Metoden är en synkron textanalys där ordval, grammatiska former, referenser, ämnen, teman och intertextualitet analyseras textinternt för att så nå en bild av den semantiska diskursen. LÄS MER

 5. 5. A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS) from text to social and cultural context

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Mikael Winninge; Jutta Jokiranta; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the social and cultural contexts of 1QS (Serek ha-Yahad) by means of a textual study. The analysis of the text is performed in a synchronic perspective. This means that lexical choices, grammatical forms, references, topics, themes, and intertextuality are analyzed text-internally. LÄS MER