Sökning: "messianic"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet messianic.

 1. 1. A Synchronic Approach to the Serek ha-Yahad (1QS)

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska; Qumran-församlingen; Qumran community; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den antika judiska skriften Serekh ha-Yahads (1QS) implicita sociala och kulturella sammanhang. Metoden är en synkron textanalys där ordval, grammatiska former, referenser, ämnen, teman och intertextualitet analyseras textinternt för att så nå en bild av den semantiska diskursen. LÄS MER

 2. 2. A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS) from text to social and cultural context

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Mikael Winninge; Jutta Jokiranta; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the social and cultural contexts of 1QS (Serek ha-Yahad) by means of a textual study. The analysis of the text is performed in a synchronic perspective. This means that lexical choices, grammatical forms, references, topics, themes, and intertextuality are analyzed text-internally. LÄS MER

 3. 3. Be for meg også Om forkrøpling og lengsel etter forløsning i moderne litteratur og poetikk

  Detta är en avhandling från Karlstads universitet

  Författare :Kari Lovaas; Helene Blomqvist; Anders E. Johansson; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hamsun; Celan; Benjamin; Agamben; Ørstavik; Næss; Ahlin; creatureliness; remembrance; profanation; messianism; political theology; postsecularism; the Fall; Hamsun; Celan; Benjamin; Agamben; Ørstavik; Næss; Ahlin; creatureliness; remembrance; profanering; messianisme; politisk teologi; postsekulær teori; syndefall; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the ways in which the biblical narrative of the Fall, and more specifically the predicament of creatureliness (connoting innocence as well as depravation), can be traced as a cryptotheological motif within widely dissimilar modernist poetics and literary strategies. Postsecular theory and the return to the apostle Paul in recent political theology provide the backdrop for the seemingly disparate approaches of my case studies. LÄS MER

 4. 4. Messianism i staten Israel : en studie om messiastankens nutida förekomst, form och funktion bland ortodoxa judar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

  Författare :Sture Ahlberg; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Refreshing & Restoration : Two Eschatological Motifs in Acts 3:19-21

  Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Författare :Göran Lennartsson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; messianism; restoration; eschatology; Luke; New testament; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : This study explores the meaning of the two expressions 'times of refreshing' and 'time to restore everything' in Acts 3:19.21. These two eschatological motifs appear in a speech that the apostle Peter made, according to Luke's presentation, in the Jerusalem temple in the beginning of the 30s. LÄS MER