Sökning: "municipalities"

Visar resultat 1 - 5 av 609 avhandlingar innehållade ordet municipalities.

 1. 1. Environment and municipalities : towards a theory on municipal environmental Management

  Författare :Fredrik Burström; KTH; []
  Nyckelord :Municipal environmental management; environmental policy; environmental management; environmental management system EMS ; environmental monitoring; information management; material flow analysis MFA ; material flow accounting; industrial ecology; i;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. How municipalities can work with digitalisation for environmental aims

  Författare :Tina Ringenson; Mattias Höjer; Jenny Palm; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainability; municipalities; environmental aims; environmental goals; smart city; smart sustainable city; digitalisation; ICT4S;

  Sammanfattning : Humanity is facing big environmental challenges. Apart from the climate changes, there is also an ongoing depletion of the natural resources necessary for our survival in general, and for highly electronics-dependant lifestyles especially. At the same time, both urbanisation and digitalisation are progressing at a rapid pace. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriska bakslag : Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Författare :Robert Jonsson; Eric Carlström; Johan Berlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Development in Swedish Municipalities : To know, to be able, to want and to do

  Författare :Sofie Adolfsson Jörby; Erik Arrhenius; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :Sustainable development; Swedish municipalities; Hållbar utveckling; Agenda 21; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Naturresurshushållning; Natural Resources Management;

  Sammanfattning : A process of change like the building-up of sustainable societies can be visualised as four steps: to know, to be able, to want and to do. To pay attention to the appropriate measures and the best solutions implies a wide range of knowledge of natural and societal conditions. LÄS MER

 5. 5. Guidelines for enhanced Intranet use : a study of dissemination of information to field workers within municipalities

  Författare :Ewa Zimmerman; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Municipalities; Dissemination of information; Employees; Information channels; Intranet; E-mail; Telephone; Paper handouts; Weekly-letters; Information technology; Informationsteknik;

  Sammanfattning : The development and use of new technology enables our society and organizations to disseminate information very quickly. Citizens in the industrialized world have access to information using the World Wide Web and organizations can provide both customers and employees with information using intranets. LÄS MER