Sökning: "Scapegoat"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Scapegoat.

 1. 1. A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS) from text to social and cultural context

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Mikael Winninge; Jutta Jokiranta; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the social and cultural contexts of 1QS (Serek ha-Yahad) by means of a textual study. The analysis of the text is performed in a synchronic perspective. This means that lexical choices, grammatical forms, references, topics, themes, and intertextuality are analyzed text-internally. LÄS MER

 2. 2. A Synchronic Approach to the Serek ha-Yahad (1QS)

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska; Qumran-församlingen; Qumran community; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den antika judiska skriften Serekh ha-Yahads (1QS) implicita sociala och kulturella sammanhang. Metoden är en synkron textanalys där ordval, grammatiska former, referenser, ämnen, teman och intertextualitet analyseras textinternt för att så nå en bild av den semantiska diskursen. LÄS MER

 3. 3. Ödets teater. Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Andreas Hellerstedt; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to study the function of the conceptions of Fate in political contexts as well as in views on society, in early 18th century Sweden. The investigation is centered on three main concepts, namely Providence (lat. providentia), Fate (lat. fatum) and Fortune (lat. LÄS MER

 4. 4. Ödets teater : Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Andreas Hellerstedt; Erland Sellberg; Jonas Nordin; Otfried Czaika; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Försynen; Ödet; Lyckan; Providentia; Fatum; Fortuna; Ödesföreställningar; idéhistoria; 1700-talet; Stora nordiska kriget; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to study the function of the conceptions of Fate in political contexts as well as in views on society, in early 18th century Sweden. The investigation is centered on three main concepts, namely Providence (lat. providentia), Fate (lat. fatum) and Fortune (lat. LÄS MER

 5. 5. Den Föreställda Förvaltningen : En institutionell historia om central skolförvaltning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Eva Haldén; Kjell-Arne Røvik; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discourse analysis; identity; institutional history; politics of education; politics of administrative reform.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The overall issue addressed in this thesis is that of the problematic relation between politics and administration, and more precisely the misconstrued image of a neutral and solely instrumental administration cleanly seperated from politics, rather than an administration permeated by the political. The purpose of the study is to show how the intricate interplay between the politics of education and the politics of administrative reform in combination with the particular handling of the major political conflicts over national education, in the Swedish context, over time has created a continuous identity dilemma for the National Agency for Education. LÄS MER