Sökning: "Orientalism"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet Orientalism.

 1. 1. Beyond Orientalism and Occidentalism Identity constructions in Arab and Western news media

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Mahitab Ezz El Din; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Orientalism; Occidentalism; Arab; West; Othering; identity; media constructions; tolerance; multiculturalism; xenophobia; Peace Journalism; Global War on Terror; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines how the media construct the identities of the Other by creating various ‘us’ versus ‘them’ positions (Othering) when covering non-violence-based intercultural conflicts in Arab and Western news media. Othering in this study is understood as an umbrella concept that in general terms refers to the discursive process of constructing and positioning the Self and the Other into separate identities of an ‘us’ and a ‘them. LÄS MER

 2. 2. Väst om öst. : Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University Press

  Författare :Hans Hägerdal; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; Sinologi; Kina; orientalism; professionalisering; Sinology; discursive formation; the Other; positional superiority; intellectual genealogy; process of professionalisation; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Orientalism;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser sinologins utveckling och professionalisering under 1800- och 1900-talen. Teoretisk inspiration hämtas bland annat från Edward Saids orientalismtes. Texten består av tre huvuddelar. I första delen företas en kollektiv biografi över sinologer under den aktuella tiden. LÄS MER

 3. 3. Såsom en slöja Den kristna slöjan i en svensk kontext

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elisabeth Hallgren Sjöberg; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; veil; Christianity; religion; Pentecostal movement; Church of Sweden; gender; women s liberation; Orientalism; Swedish culture; ethnology; Idéhistoria; slöja; kristendom; religion; pingströrelsen; Svensk kyrkan; genus; kvinnosakskamp; orientalism; svensk kultur; etnologi;

  Sammanfattning : This study takes its point of departure in the tradition of Christian women covering their hair for religious and cultural reasons, hereafter called veiling. The aim has been to investigate what ideas were projected onto the veil in Sweden during the 19th and 20th centuries, as well as when and how the tradition of veiling disappeared among most Christian Swedes. LÄS MER

 4. 4. "A dangerous man of the Enlightenment" : J.D. Åkerblad and Egyptology and Orientalism in times of revolutions

  Detta är en avhandling från Florence : European University Institute

  Författare :Fredrik Thomasson; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Egyptology; Egypt; Orientalism; Johan David Åkerblad; Erik Bergstedt; P.O. von Asp; Ignatius Mouradgea d Ohsson; Jean-François Champollion; Antoine-Isaac Silvestre de Sacy; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ambivalent Friendship : Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Maria Småberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; peace education; third party; conflict handling; cultural diplomacy; interfaith dialogue; cultural imperialism; discourse; Edward Said; Orientalism; Church Ministry among Jews; Jerusalem East Mission; Anglican Missions; Anglican Church; Jerusalem; British Mandate period; multiculturalism; friendship; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar en religiös aktör i det civila samhället under en konfliktfylld tid. Judiska, muslimska och kristna barn studerade tillsammans i anglikanska missionsskolor under den brittiska mandattiden i Palestina. Jerusalem var då etniskt och religiöst delat. LÄS MER