Sökning: "Islamic history"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden Islamic history.

 1. 1. Your Cradle Is Green : The Islamic Foundation and the Call to Islam in Children's Literature

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Torsten Janson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; discourse; genealogy; Manzir Ahsan; Khurshid Ahmad; Khurram Murad; Jama‘at-i-Islami; Islamisation; dialogue; inter-faith; minority; revivalism; migration; R.E.; religious education; publication; Britain; children’s literature; Islamic; Islamic Foundation; Islam; da‘wa; creolisation; modernity; critique; Islamism; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie avhandlar den internationellt välkända Brittisk-muslimska organisationen Islamic Foundation och dess nyförståelse och tillämpning av da‘wa, d.v.s. ’kallet’ eller ’inbjudan’ till islam. LÄS MER

 2. 2. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. LÄS MER

 3. 3. The True New Testament : Sealing the Heart’s Covenant in al-Tabarî’s Ta’rîkh al-Rusul wa’l-Mulûk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Mårtensson; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; al-Tabarî; Islamic history; Islamic historiography; Islamic Bible exegesis; Orientalism; comparative religious studies; covenant; promised land; testament; redistributive justice; Abbasid caliphate; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : This study is an interpretation of the Muslim jurist Abû Ja‘far Muhammad b. Jarîr al-Tabarî’s (d. 923 C.E. LÄS MER

 4. 4. From Roman proconsularis to Islamic Ifriqiyah

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Peter Pentz; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Islamisk predikan på ljudkassett : en studie i retorik och fonogramologi

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Philip Halldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Islam; Arabic; preaching; Muslim preacher; sermon; khutba; homiletic; rhetoric; genre; narrative; text and context; phonogram; audiocassette; recorded speech; format of publication; history of religions; persona; Ahmad al-Qattan; Ismail Hamidi; Salman al-Awda; Saudi Arabia; Resurrection; Paradise; Linguistics; Lingvistik; Phonetics; phonology; Fonetik; fonologi; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Islamology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om islamisk predikokonst i teori och praktik, med särskilt fokus på islamisk predikan inspelad och publicerad på ljudkassett. Huvudmaterialet består av fyra kassetter med inspelningar av predikningar på arabiska: 1) Ismail Hamidi, ”Underrättelsen om uppståndelsens dag”; 2) Ahmad al-Qattan, ”Vägen till Paradiset/Lustgården”; 3) Ahmad al-Qattan, ”Berättelser och sentenser”; 4) Salman al-Awda, ”Bakom galler”. LÄS MER