Sökning: "Hebrew"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade ordet Hebrew.

 1. 1. Dissertatio philologica, parallelismum inter linguam Hebræam et Sviogothicam sistens, cujus continuationem, consensu incluti ordinis philosophici in regia acad. Upsal. publicæ censuræ committunt ... Daniel Annerstedt ... et respondens, alumnus regius, Johannes Joh. Åberg, Smolandus. In audit. Carol. maj. die XIV Maji. anni MDCCLXVIII. horis ante meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris Joh. Edman, reg. acad. typogr

  Författare :Daniel Annerstedt; Johannes Joh. Åberg; Daniel Annerstedt; [1768]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; Hebrew; Swedish language; Hebrew language; Svenska språket; Biblisk hebreiska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio philologica parallelismum inter linguam Hebræam et Sviogothicam sistens, cujus particulam, consensu incluti ordinis philosophici in regia acad. Upsaliensi, publicæ censuræ committunt auctor et præses ... Daniel Annerstedt ... et respondens Jonas Ödman, Johansson, Smolandus. In audit. Gustaviano die XI Junii anni MDCCLXVII. horis ante meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ. Litteris Joh. Edman, reg. acad. typograph

  Författare :Daniel Annerstedt; Jonas Ödman; Daniel Annerstedt; [1767]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hebrew; Swedish language; Hebrew language; Swedish language; Biblisk hebreiska; Svenska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A Synchronic Approach to the Serek ha-Yahad (1QS)

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska; Qumran-församlingen; Qumran community; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den antika judiska skriften Serekh ha-Yahads (1QS) implicita sociala och kulturella sammanhang. Metoden är en synkron textanalys där ordval, grammatiska former, referenser, ämnen, teman och intertextualitet analyseras textinternt för att så nå en bild av den semantiska diskursen. LÄS MER

 4. 4. A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS) from text to social and cultural context

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Mikael Winninge; Jutta Jokiranta; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the social and cultural contexts of 1QS (Serek ha-Yahad) by means of a textual study. The analysis of the text is performed in a synchronic perspective. This means that lexical choices, grammatical forms, references, topics, themes, and intertextuality are analyzed text-internally. LÄS MER

 5. 5. A War of Words

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Torkel Lindquist; Witold ´Witakowski; Bo Isaksson; Ilan Pappé; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Semitic languages - general; terrorism; War on terrorism; defining terrorism; Arabic; Hebrew; terminology of violence; semantics; pragmatics; propaganda; 11 9; ‘the other’; ‘the enemy’; massmedia; press; Israeli press; Arab press; political discourse; extracting a definition from media; Semitiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Semitic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Semitiska språk; semitiska språk; Semitic Languages;

  Sammanfattning : The aim of this study is to come to an understanding of the meanings of words pertaining to acts of political violence in modern Arabic and Hebrew. The semantics of these terms will be established by comparison between the meaning in dictionaries of modern and classical Arabic and Hebrew, the meaning in the Koran and the Bible as well as the meaning we extract from the context in the newspapers where the terminology is found. LÄS MER