Sökning: "Kyrkohistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet Kyrkohistoria.

 1. 1. Svenska kyrkans primas : Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Klas Hansson; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archbishop; primate; episcopacy; bishop; bishops’ conference; apostolic succession; ecumenism; pastoral letter; Ember Days message; church leadership; democracy; Church of Sweden; Church Synod; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström.; Ärkebiskop; primat; biskop; biskopsämbete; biskopsmöte; apostolisk succession; ekumenik; herdabrev; böndag; kyrkoledarskap; demokrati; Svenska kyrkan; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : When Nathan Söderblom became archbishop in 1914 he substantially altered and extended the office of archbishop. This study deals with how and why the office of archbishop has changed from Söderblom’s incumbency down to the introduction of an assistant bishop in the archdiocese in 1990. LÄS MER

 2. 2. "Vi kristna unga qvinnor" Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Larsson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Asker; Maiden Association; Free Church History; Emancipation; Identity; Intersectionality; Gender; Christian Identity; Women History; Baptist; Holiness Movement; 19th Century; Asker; Jungfruförening; Frikyrkohistoria; Identitet; Intersektionalitet; Baptism; 1800-talet; Genus; Ungdom; Kvinnohistoria; Helgelseförbundet; Örebromissionen; Svenska baptistsamfundet; Kristen identitet; Emancipation; Demokrati; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The Maiden Association in Asker was founded in 1865 20 kilometers southwest of Örebro in the county of Närke. A group of unmarried women closely connected to the Asker Baptist congregation met for prayer, bible reading and conversations with early democratic overtones. LÄS MER

 3. 3. Hustru och man i Birgittas uppenbarelser

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nina Sjöberg; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; Birgitta; marriage; gender; sexuality; medieval church; revelations; sin; parenthood; Kyrkohistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : St. Birgitta of Sweden has left to us almost 700 revelations, influenced by theology in her time and the world she lived in. This dissertation examines what these revelations can tell us about husband and wife in the fourteenth century. It examines different fields of married life and the male and female roles in them. LÄS MER

 4. 4. Folkhemmets kyrka Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Urban Claesson; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; kyrkohistoria; kyrkohistoria; Church history; state Church; public sphere; public opinion; Jürgen Habermas; nation-building; democracy; Swedish Folk Church; comparative analysis; Danish Folk Church; Swedish Social Democracy; Harald Hallén; ethical folk religion; Kingdom of God; democratisation of Church; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of what happened to the state Church of Sweden during the rise of the importance of public opinion and the evolution of the democratic nation state. Denmark provides the most well known Nordic example of how an old state Church became a democratic Folk (i.e. National) Church during this general transition. LÄS MER

 5. 5. Georg Gustafsson - församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nils-Eije Stävare; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Church history; Georg Gustafsson; Preaching; Healing ministry; Pentecostal movement; church-leader; revival; neoevangelism; Rosenianism; Kyrkohistoria; kyrkohistoria; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis is about the Pentecostal preacher Georg Gustafsson (1899-1983). The aim is to describe, analyse and evaluate his devoted service for the Swedish Pentecostal movement during more than 60 years of his life. The thesis describes the person, his lifetime achievement and the context within which his work was carried out. LÄS MER