Sökning: "cultural context"

Visar resultat 1 - 5 av 913 avhandlingar innehållade orden cultural context.

 1. 1. Cognition and Cultural Context : An Inquiry into Gadamer's Theory of Context-Dependence

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Philosophy and Linguistics, Umeå University

  Författare :Anders Odenstedt; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Context-dependence; presupposition; tradition; historicism; hermeneutics; Gadamer; Dilthey; Heidegger; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : This study deals with the problem of the context-dependence of thought, as dealt with by the German philosopher Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Gadamer stresses what he sees as the difficulty of bringing to awareness and criticising influences which preserve such dependence, and the role of traditions (Überlieferungen) in this regard. LÄS MER

 2. 2. A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS) from text to social and cultural context

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Philosophy and Linguistics, Umeå University

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Mikael Winninge; Jutta Jokiranta; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the social and cultural contexts of 1QS (Serek ha-Yahad) by means of a textual study. The analysis of the text is performed in a synchronic perspective. This means that lexical choices, grammatical forms, references, topics, themes, and intertextuality are analyzed text-internally. LÄS MER

 3. 3. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  Detta är en avhandling från Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Författare :Annelie Sjölander-Lindqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. LÄS MER

 4. 4. In-Between: Contemporary Art in Australia. Cross-culture, Contemporaneity, Globalization

  Detta är en avhandling från Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Författare :Beatrice Persson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; contemporary art; Australian art; Aboriginal art; cross-culture; contemporaneity; globalization; postcolonialism; diaspora; cultural semiotics; Emily Kame Kngwarreye; Fiona Foley; Ricky Swallow; John Young;

  Sammanfattning : This study emerges from the question: what is contemporary art, and mainly what criteria constitute contemporary art in a globalized art world in general? Thus, the focus of this dissertation is on the postcolonial context of Australia and the fact that the contemporary art scene in Australia is divided into Australian and Aboriginal art respectively. This is a division originating from the colonization of Australia that began in the 1770’s, resulting in an Australian art descending from a Western art practice, where there is further focus on two categories within this art. LÄS MER

 5. 5. The cultural context of business : A study of firms in a northern Nigerian society

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Yakubu Zakaria; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Culture; Values; Norms; Behaviour; Rationality; Cross-cultural; Islam; Modernization; Entrepreneur; Manager; Trust; Risk; Organization; Control; Strategy; Perception; Business; Profit; Success; Development; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This study is about entrepreneurial adaptations to modem manufacturing activities in a semi-industrial society of Northern Nigeria. It embodies both general and micro-institutional perspectives of business behaviour and seeks to examine the multidimensional influences ofcultural values on business patterns. LÄS MER