Sökning: "Sociology of Religion"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade orden Sociology of Religion.

 1. 1. Överflöd och ofullbordan. Essä om det moderna

  Detta är en avhandling från Coyote Förlag, Magnus Stenbocksgatan 5, SE-22224 LUND, Sweden

  Författare :Bo Isenberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; abstraction; abundance; classical modernity; contingency; crisis; modernity; oblivion; postmodernity; the principle of insufficient reason; religion; society; sociology; structivity; Sociology; tradition; cultural sociology; historical anthropology; Sociologi; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den moderna epokens början återfinns i det sena sjuttonhundratalet och i Europa. Det är en epok, en kultur som förstår sig som både ny och som annorlunda i förhållande till tidigare epoker och kulturer, sådana som vilat på myter, religion och tradition. LÄS MER

 2. 2. Om gemenskap - en sociologisk betraktelse

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Anders Lundberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Social Psychology; Socialpsykologi; Casual ommunity; Stable community; Trust; Religion; Politics; Voluntary involvement; Community; Friendship;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika rapporter har fastslagit att de traditionella svenska folkrörelserna (såsom arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen) tappar medlemmar. Istället för att ansluta sig till ett politiskt parti eller en kyrka söker sig politiskt eller religiöst intresserade individer till nya, individualiserade, former av engagemang. LÄS MER

 3. 3. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 4. 4. A Science of Unique Events : Max Weber's Methodology of the Cultural Sciences

  Detta är en avhandling från Uppsala University, Uppsala

  Författare :Ola Agevall; Växjö universitet.; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria; Philosophy subjects Theory of science; Filosofiämnen Vetenskapsteori; Sociology; Sociologi; Science of Univque Events; Infinite manifod; Governing point of view; History; Cultural Science; Value relations; historical individual; Objective possibility; Adequate cause; Ideal type; Sociology; sociologi; Science of unique events; governing point of view; history; cultural science; value relations; objective possibility; adequate cause; ideal type;

  Sammanfattning : Max-Weber's methodological essays, published-posthumously as Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, continue to attract scholarly attention. They also continue to pose formidable problems to a modern reader. LÄS MER

 5. 5. What Counts as Religion in Sociology? The Problem of Religiosity in Sociological Methodology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Erika Willander; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology of religion; theory and method; religious affiliation; religious beliefs; religious practice; religious mainstream; sacred; religiosity; spirituality; secularization; Sweden; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the ongoing critical discussion within the sociology of religion by focusing on the seldom considered perspective of methodology. As such, it consists of a theoretical part that problematizes the ways in which religion has been analyzed, and an empirical part that develops how religiosity can be approached in sociological studies. LÄS MER