Sökning: "church"

Visar resultat 1 - 5 av 497 avhandlingar innehållade ordet church.

 1. 1. Folkhemmets kyrka : Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933

  Författare :Urban Claesson; Ruth Franzén; Reijo Heinonen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; state Church; public sphere; public opinion; Jürgen Habermas; nation-building; democracy; Swedish Folk Church; comparative analysis; Danish Folk Church; Swedish Social Democracy; Harald Hallén; ethical folk religion; Kingdom of God; democratisation of Church; Kyrkohistoria; Church studies; Kyrkovetenskap; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of what happened to the state Church of Sweden during the rise of the importance of public opinion and the evolution of the democratic nation state. Denmark provides the most well known Nordic example of how an old state Church became a democratic Folk (i.e. National) Church during this general transition. LÄS MER

 2. 2. Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning

  Författare :Per Dahlman; Oloph Bexell; Kjell Åke Modéer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; E. G. Bring; Swedish Canon Law; church and state relations; Church of Sweden; church legislation; church membership; ecclesiology; legal theology; liberals; Lund High Church School; Luthern confession.; Church studies; Kyrkovetenskap; Church Studies; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The 1860 Swedish legislation on religion finally brought an end to the hitherto prevailing unified view on the church and the state in Sweden. The church and the state were from now on marked out as separate units. This took place primarily through the abolition of defection from the Evangelical-Lutheran faith as a criminal offence. LÄS MER

 3. 3. Folkkyrkan, vision och verklighet : Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928-1932 : the fate of Folk Church reform programme 1928-1932

  Författare :Sven Thidevall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Modernisation; secularisation; church reform; church independence; legislation; education; church property; folk church; state church; Church of Sweden; Einar Billing; K J Ekman; Arthur Engberg; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; kyrkohistoria; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the Church of Sweden interfaced with secular culture andsociety in the transition from the 1920s to the 1930s. The study is founded on three events:the House of Bishops meeting and the General Convention of the church in 1929; the SwedishParliament's meetings in 1930, which led to laws on local parish governance; and the GeneralConvention of the church in 1932, especially concerning issues of church property. LÄS MER

 4. 4. Predikantskap och församling : Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet

  Författare :Sune Fahlgren; Sven-Erik Brodd; Runar Eldebo; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church studies; ecclesiology; social theory; preachership; preaching; spirituality; ecclesial fundamental practice; Free Churches; identity; legitimacy; performative situation; Kyrkovetenskap; Fredrik Olaus Nilsson; Paul Petter Waldenström; Nelly Hall; Hjalmar Danielson; Lewi Pethrus; Carl Gustaf Hjelm; Church history; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to discuss the ecclesial character of preacherchip, and to present a deeper understanding of it as a fundamental expression of being church. The underlying hypothesis is that different kinds of preachership are creating different kinds of ecclesial communities. LÄS MER

 5. 5. Rum för röster : Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister

  Författare :Jonas Bromander; Jørgen Straarup; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; church competence; choir member; church music; church musician; church statistics; Church of Sweden; church visitor; generation shift; human capital; rational choice; religion; secularisation; sociology of music; sociology of religion; value shift; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is:...to gain knowledge, from several theoretical concepts, about the music life of the Church of Sweden as it is experienced by church visitors, church musicians and choir members and from this knowledge. LÄS MER