Sökning: "quote"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet quote.

 1. 1. A Synchronic Approach to the Serek ha-Yahad (1QS)

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska; Qumran-församlingen; Qumran community; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den antika judiska skriften Serekh ha-Yahads (1QS) implicita sociala och kulturella sammanhang. Metoden är en synkron textanalys där ordval, grammatiska former, referenser, ämnen, teman och intertextualitet analyseras textinternt för att så nå en bild av den semantiska diskursen. LÄS MER

 2. 2. A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS) from text to social and cultural context

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Mikael Winninge; Jutta Jokiranta; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the social and cultural contexts of 1QS (Serek ha-Yahad) by means of a textual study. The analysis of the text is performed in a synchronic perspective. This means that lexical choices, grammatical forms, references, topics, themes, and intertextuality are analyzed text-internally. LÄS MER

 3. 3. Threads and Images : The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Per Rönnegård; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hermogenes; Physiologus; Barsanuphius of Gaza; Dorotheus of Gaza; ergasia; chreia; referent; contextualization; monasticism; Septuagint; Early Christianity; Late Antiquity; desert fathers; reception history; Bible; Apophthegmata Patrum; Bibelvetenskap; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : This study is devoted to the use of the Bible in the Greek systematic collection of Apophthegmata Patrum (AP). After an introductory survey of earlier research on the use of Scripture in general, and that of AP in particular, the main purpose of the investigation is formulated: to describe how the Bible text is contextualized, i.e. LÄS MER

 4. 4. Translational and functional analyses of microRNAs in prostate cancer

  Detta är en avhandling från Clinical Chemistry, Malmö

  Författare :Olivia Larne; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prostate cancer; microRNA; PSA; androgen receptor; miR-96; miR-145; miR-183;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to identify microRNAs (miRNAs) with prostate cancer prognostic and diagnostic potential, to discover miRNAs with therapeutic capacity against prostate cancer, and to investigate if prostate specific antigen (PSA) is miRNA regulated. Prostate cancer is a globally spread disease with low mortality, but some patients develop an aggressive lethal form of prostate cancer with severe morbidity. LÄS MER