Sökning: "Third age"

Visar resultat 1 - 5 av 746 avhandlingar innehållade orden Third age.

 1. 1. Ålder och arbete : Föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän

  Författare :Ingrid Johansson; Siv Their; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageism; age barriers; age discrimination; attitudes toward work; competence; employee; job advertisement; leadership; middle-aged; recruitment; unemployed; work; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation addresses conceptions and experiences of the significance of being middle-aged in working life. Its main goal has been the identification and increased understanding of various aspects of the significance of age.The main study is based on interviews with 24 people, 12 men and 12 women, aged 45-54 years. LÄS MER

 2. 2. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 3. 3. Estimation of Speaker Age : Effects of Speech Properties and Speech Material

  Författare :Sara Skoog Waller; Mårten Eriksson; Billy Jansson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Age estimation; Voice perception; Speech properties; Speech rate; Vocal disguise; Age disguise; Accuracy; Confidence; Spontaneous speech;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate factors related to accuracy in estimation of speaker age and the role of certain speech properties in perception and manipulation of speaker age, as well as their interaction with the speech material that the age estimates were based on. This thesis consists of three studies. LÄS MER

 4. 4. "Är han en jätte, nej han är liten, en bebis" : Ålderskategorisering i förskolan

  Författare :Linda Häll; Jakob Cromdal; Tünde Puskás; David Wästerfors; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogic practices; Preschool; Age; Socialization; Institutional practice; Interpretive reproduction; Membership Categorization Analysis; MCA; Pedagogiskt arbete; Förskola; Ålder; Socialisation; Institutionell praktik; Tolkande reproduktion; Medlemskategoriseringsanalys; MCA;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore the meaning of age in the social world of preschool and age as a discursive resource in daily practices. In relation to this aim, the following specific research questions are raised: (i) How do preschool children practice age categories and what interactional goals are achieved through categorical work in interaction with other children and with teachers? (ii) In what ways is the institutional order of preschool handled and produced through the participants' categorical work? (iii) How and in what ways are age categories discursive resources in the participants' socialization practices? Data were generated through a year of field work during which participant observation was carried out among a group of preschool children aged 3–5 years. LÄS MER

 5. 5. Mandibular third molar removal : patient preferences, assessments of oral surgeons and patient flows

  Författare :Rolf Liedholm; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patient preferences; Decision making; Molar; third; Tooth extraction; Patient care management; Radiology;

  Sammanfattning : Operativt avlägsnande av visdomständer i underkäken utgör en stor del av verksamheten vid landstingens specialistkliniker i käkkirurgi i Sverige. Under 1980- och 1990-talen beräknades årligen 20-25.000 visdomständer ha avlägsnats vilket utgjorde ca 60 % av operationsvolymen vid dessa kliniker. LÄS MER