Sökning: "Soviet Culture"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Soviet Culture.

 1. 1. Mediated Post-Soviet Nostalgia

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörn University

  Författare :Ekaterina Kalinina; Johan Fornäs; Staffan Ericsson; Vlad Strukov; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; structure of feeling; nostalgia; memory; past; Russia; Post-Soviet; mediation; television; fashion; internet; theatre; museums; restaurants.; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Post-Soviet nostalgia, generally understood as a sentimental longing forthe Soviet past, has penetrated deep into many branches of Russian popular culture in the post-1989 period. The present study investigates how the Soviet past has been mediated in the period between 1991 and 2012 as one element of a prominent structure of feeling in present-day Russian culture. LÄS MER

 2. 2. Alien Places in Late Soviet Science Fiction : The "Unexpected Encounters" of Arkady and Boris Strugatsky as Novels and Films

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Henriette Cederlöf; Anna Ljunggren; Yvonne Howell; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkady Strugatsky; Boris Strugatsky; science fiction; heterotopia; paradigm shift; Soviet culture; 1970s; Gothic; adaptation; Stalker; Roadside Picnic; Dead Mountaineer s Hotel; Arkadij Strugatskij; Boris Strugatskij; paradigmskifte; science fiction; heterotopi; Sovjetunionen; 1970-talet; adaption; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how science fiction reflects the shift in cultural paradigms that occurred in the Soviet Union between the 1960s and the 1970s. Interest was displaced from the rational to the irrational, from a scientific-technologically oriented optimism about the future to art, religion, philosophy and metaphysics. LÄS MER

 3. 3. Alien Places in Late Soviet Science Fiction The "Unexpected Encounters" of Arkady and Boris Strugatsky as Novels and Films

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Henriette Cederlöf; Anna Ljunggren; Yvonne Howell; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkady Strugatsky; Boris Strugatsky; science fiction; heterotopia; paradigm shift; Soviet culture; 1970s; Gothic; adaptation; Stalker; Roadside Picnic; Dead Mountaineer s Hotel; Arkadij Strugatskij; Boris Strugatskij; paradigmskifte; science fiction; heterotopi; Sovjetunionen; 1970-talet; adaption; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how science fiction reflects the shift in cultural paradigms that occurred in the Soviet Union between the 1960s and the 1970s. Interest was displaced from the rational to the irrational, from a scientific-technologically oriented optimism about the future to art, religion, philosophy and metaphysics. LÄS MER

 4. 4. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Per-Arne Bodin; Irina Sandomirskaja; Ingunn Lunde; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 5. 5. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER