Sökning: "Hans Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Hans Andersson.

 1. 1. Homo Nordicus? : Om danska, norska och svenska tjänstemäns och förtroendevaldas identiteter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hans Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Norden; identitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Androm till varnagel-" : det tidigmoderna Stockholms folkliga rättskultur i ett komparativt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell Internationa

  Författare :Hans Andersson; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The basic concept for my research is legal culture. Thus I do not confine my study to what has been labelled "historical criminology", but also include litigation in civil cases concerning economic conflicts. LÄS MER

 3. 3. Anlagda bränders omfattning : motiv och påverkande faktorer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Hans Andersson; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mordbrand;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. G2 repair and the formation of chromosomal aberrations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans Christer Andersson; Uppsala universitet.; [1982]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER