Sökning: "Sovjetunionen"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet Sovjetunionen.

 1. 1. Sovjetunionen och svenska vänsällskap 1945-1958 sällskapen Sverige-Sovjetunionen som medel i sovjetisk strategi

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Olov Wenell; Jonny Hjelm; Martin Hårdstedt; Andrej Kotljarchuk; Håkan Blomqvist; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Soviet Union; communism; Sveriges kommunistiska parti; realism; soft power; public diplomacy; strategy; diplomacy; VOKS; international relations; historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe and analyze how the Soviet Union attempted to win the sympathies of the Swedish population during the period 1945-1958 through the All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries (VOKS) and the Sweden-Soviet Union Societies. The dissertation includes the central Soviet decision-making apparatus’ general formulation of strategy and what means were to be used to win the sympathies of populations in other countries. LÄS MER

 2. 2. Lokal förvaltning i Sovjetunionen : sovjeterna: vision och verklighet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Ohlsson; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rysk civilrättsterminologi i Sovjetunionen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Ådahl; [1966]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 5. 5. Leviatan i arkipelagen Staten, förvaltningen och samhället. Fallet Estland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Sociologiska institutionen

  Författare :Peter Bötker; Apostolis Papakostas; Sven Hort; Risto Alapuro; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Estland; Sovjetunionen; klassteori; organisationsteori; massorganisationer; folkrörelser; modernitet; postmodernitet och förvaltning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Sedan Max Weber har många forskare påvisat tendenser till ett samband mellan svaga regeringar och starka byråkratier. Man har i sammanhanget lyft fram två faktorer som gör att en byråkrati kan komma att dominera över sina politiska principaler: Å ena sidan har man menat att eftersom politikerna omöjligen kan ha egen expertis på alla områden och kunna sköta allt vardagligt behöver de delegera uppgifter till en förvaltning. LÄS MER