Sökning: "Modernism"

Visar resultat 1 - 5 av 161 avhandlingar innehållade ordet Modernism.

 1. 1. Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Magnus Nilsson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; the grotesque; documentary; polyphony; Arnold Ljungdal; Ture Nerman; the new woman; D. H. Lawrence; Artur Lundkvist; Harry Martinson; primitivism; Raymond Williams; Mikhail Bakhtin; Fredric Jameson; Marxist criticism; avant-garde; social modernism; modernity; modernism; modernisation; Ivar Lo-Johansson; labour movement; socialist realism; Moa Martinson; proletarian literature; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This dissertation examines the modernity of the Swedish proletarian author Ivar Lo-Johansson (1901-1990), as manifested in the so-called 'statare' novels: Godnatt, jord (Breaking Free, 1933), Bara en mor (Only a Mother, 1939), and Traktorn (1943). The dissertation examines, on the one hand, modernisation and modernity as the topoi of these novels, and on the other, how the author relates to the literary tendency that has come to signify the aesthetic modernisation of the 20th century, i. LÄS MER

 2. 2. Två drömspel : från Strindbergs modernism till Potters television

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Staffan Ericson; Johan Fornäs; Helge Rønning; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernism; mass culture; art; popular culture; media; television; cultural fields; cultural studies; Frankfurt school; dreamplay; allegory; naturalism; August Strindberg; Walter Benjamin; Raymond Williams; Dennis Potter; Pierre Bourdieu; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis studies the relations between modernism, mass culture and visual media. Using the dramatic form of the ”dream play” as focal point, it compares the drama of August Strindberg with the television series of Dennis Potter, and the theories of Walter Benjamin with those of Raymond Williams. LÄS MER

 3. 3. Att skriva det grekiska : En otidsenlig position i svenskspråkig modernism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Faethon

  Författare :Anders Lindström; Ulf Olsson; Thomas Götselius; Elisabeth Friis; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; the Greek; the untimely; presence; attitude; position; the tragic; myth; modernism; modernity; Lars Norén; Vilhelm Ekelund; Edith Södergran; Eyvind Johnson; Birgitta Trotzig; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how ancient Greek philosophy and literature – as it was mediated through Nietzsche – gained a vital function in the rise of early Swedish modernism and its later expressions. The turn to antiquity, within a modernism confined to the Swedish language, was not only intended as a breach in tradition, but above all to think anew, to transgress the conventions of (one’s) time. LÄS MER

 4. 4. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Per-Arne Bodin; Irina Sandomirskaja; Ingunn Lunde; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 5. 5. Motsättningarnas museum Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tintin Hodén; Roger Qvarsell; Magdalena Hillström; Bodil Axelsson; Thordis Arrhenius; Jenny Sjöholm; Hans Hayden; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Moderna Museet; Art museum; Museum ideals; Co-production; Public debate; Daily press; Cultural policy; Modernism; Contemporary Art; Moderna museet; konstmuseum; museiideal; samproduktion; offentlig debatt; dagspress; kulturpolitik; modernism; samtidskonst;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the art museum’s societal function has been constructed in the Swedish public debate. The dissertation shows that the cultural section of the daily press is, and has been, a forum where actors exchange opinions about art museums, and where notions on the art museums’ functions are co-produced. LÄS MER