Sökning: "slaviska språk"

Visar resultat 1 - 5 av 89 avhandlingar innehållade orden slaviska språk.

 1. 1. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 2. 2. Kris, alienation och autenticitet i Lev Sestovs filosofi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Lars Douglas Eriksson; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Shestov; crisis; alienation; authenticity; death; reason; morality; life; freedom; individuality; tragic; suffering; despair; hopelessness; loneliness; uncertainty; insanity; darkness; sickness; revelation; faith; caprice; God; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : In this study of Lev Shestov, the biographical method is used to explain his philosophy. The grave crisis or nervous breakdown Shestov went through caused a total transformation of his - convictions and values. LÄS MER

 3. 3. Tradition and Translation Maciej Stryjkowski's Polish Chronicle in Seventeenth-Century Russian Manuscripts

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christine Watson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Slavic philology; history of the Russian language; 17th century; Polish historiography; chronicles; Polish-Russian translation; Maciej Stryjkowski; Slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : The object of this study is a translation from Polish to Russian of the Polish historian Maciej Stryjkowski’s Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi, made at the Diplomatic Chancellery in Moscow in 1673–79. The original of the chronicle, which relates the origin and early history of the Slavs, was published in 1582. LÄS MER

 4. 4. From Her Point of View : Woman's Anti-World in the Poetry of Anna Świrszczyńska

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Renata Ingbrant; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk; slaviska språk; Slavic Languages; the grotesque; ekphrastic poetry; the Warsaw Uprising; poetry of witness; the city lament; studium and punctum; the abject abjection; body-soul dualism; Świrszczyńska Swir; Miłosz;

  Sammanfattning : This book is a monograph about Anna Świrszczyńska’s poetry. It may be described as one woman’s attempt to read another woman’s literary work by taking into account established canons as well as the tools of feminist literary analysis. Part One begins with a discussion of Świrszczyńska’s biography (Chapter One). LÄS MER

 5. 5. Вариативное глагольное управление в русском языке первой трети XIX века : Variations in Russian Verbal Government 1800–1840

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Larisa Dubrovina; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Slavic and Baltic languages - general; Slaviska och baltiska språk - allmänt; ryska; 1800-tals ryska; rysk historisk syntax; verbalrektion; kasus; syntaktisk variation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk; Slavic Languages; Slaviska språk;

  Sammanfattning : This thesis focuses on Russian case syntax, more particularly on variable verbal government (rection) in the period 1800-1840. Variable rectional patterns in two major groups are examined: non-prepositional and prepositional rection. The period under examination coincides with the establishment of the literary norm. LÄS MER