Sökning: "Bryansk"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Bryansk.

 1. 1. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 2. 2. Irradiation of members of the general public from radioactive caesium following the Chernobyl reactor accident. Field studies in a highly contaminated area in the Bryansk region, Russia

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Charlotte Thornberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medicinsk instrumentering; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; body burden; Effective dose; Cs-137; urinary excretion; Cs-134; biological half-time; Chernobyl; breast milk; Medicine human and vertebrates ; internal irradiation; external irradiation; TLD; Clinical physics; radiology; medical instrumentation; tomography; Medicin människa och djur ; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bestrålning av allmänheten från radioaktivt cesium efter Tjernobylolyckan. Fältstudier i ett högkontaminerat område i Bryanskregionen i Ryssland. LÄS MER

 3. 3. Radiation exposure of human populations in villages in Russia and Belarus affected by fallout from the Chernobyl reactor

  Detta är en avhandling från Medical Radiation Physics, Lund University

  Författare :Christian Bernhardsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chernobyl; caesium; effective dose; OSL; NaCl; TL; LiF; radiation protection survey instruments; deposition variability; long-term series;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människan har alltid exponerats för joniserande strålning från radioaktiva ämnen i naturen och i sin egen kropp, samt från kosmisk strålning. Summan av exponeringen från dessa strålkällor blir ungefär 1 mSv per år. LÄS MER

 4. 4. Human Metabolism and Ecological Transfer of Radioactive Caesium

  Detta är en avhandling från Christopher L. Rääf, Dept. of Radiation Physics, Lund university, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Christopher Rääf; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; committed effective dose; aggregate transfer; ecological half-time; equivalent biological half-time; urianry excretion; radiocaesium; body burden; Environmental health; Miljömedicin; creatinine-normalisation; potassium-normalisation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Helkroppsinnehållet av radioaktivt cesium mättes regelbundet hos en grupp individer bosatta i Lund med omnejd mellan åren 1960 och 1994. I denna avhandling presenteras en utvärdering av resultaten från denna mätserie. LÄS MER